รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1792
50 1525
51 1525
52 2422
53 3011
54 3663
55 4007
56 3917
57 4167
58 2472
59 2661
60 2764
61 1972
62 1881
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15358
7-คณะวิทยาการจัดการ 7572
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3268
5-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2749
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2354
2-คณะครุศาสตร์ 2270
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2093
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 2009
1-กองพัฒนานักศึกษา 104
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
01 1 คน You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม