Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 34 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 08:02:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:25
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา 2552
ref:1-1-2/2552-25
0/1 2 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2553 -4807 แสดง
2 ID:65
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
ref:1-1-1/2553-65
0/0 12 28-05-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-06-2553 -4991 แสดง
3 ID:66
พิธีไหว้ครูนักศึกษา/เปิดโลกชมรม
ref:1-1-1/2553-66
0/0 3 01-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-07-2553 -4961 แสดง
4 ID:67
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ref:1-1-1/2553-67
0/0 2 25-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2554 -4717 แสดง
5 ID:69
การประกวด Star of PBRU.
ref:1-1-1/2553-69
0/0 3 28-08-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2553 -4930 แสดง
6 ID:82
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2552
ref:1-1-1/2552-82
0/0 12 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
7 ID:83
อบรมทักษะชีวิต/อบรมไอทีกับการเรียนรู้ 52
ref:1-1-1/2552-83
0/1 6 01-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
8 ID:84
พิธีไหว้ครู/เปิดโลกชมรม 52
ref:1-1-1/2552-84
0/2 5 22-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
9 ID:85
ประกวด Star Of PBRU 2009
ref:1-1-2/2552-85
0/1 2 20-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
10 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -4792 แสดง
11 ID:172
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ref:1-1-2/2553-172
0/13 12 16-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-01-2554 -4776 แสดง
12 ID:177
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54
ref:1-1-2/2554-177
0/16 2 12-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -4778 แสดง
13 ID:293
ไหว้ครูและเปิดโลกชมรม 54
ref:1-1-1/2554-293
0/22 5 00-00-0000 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-07-2554 -4603 แสดง
14 ID:302
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ref:1-1-1/2554-302
0/18 12 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2554 -4598 แสดง
15 ID:313
พิธีถวายพระพร (วันแม่ 54)
ref:1-1-1/2554-313
0/3 2 11-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-08-2554 -4583 แสดง
16 ID:395
พิธีถวายพระพรวันพ่อ 54
ref:1-1-2/2554-395
0/20 2 05-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2554 -4464 แสดง
17 ID:435
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55
ref:1-1-2/2554-435
0/19 2 11-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-02-2555 -4409 แสดง
18 ID:464
วันราชภัฏ 54
ref:1-1-2/2554-464
0/15 6 14-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
19 ID:494
พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-494
0/51 3 21-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2555 -4202 แสดง
20 ID:495
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-495
0/34 12 01-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2555 -4233 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118