Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 136 user
Guest Online : 176 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 07:02:14

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5175
พัฒนาสู่ผู้ปรกอบการอาหาร 3 รส เมืองเพชร
ref:2-6-2/2567-5175
20/1 9 02-11-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-01-2567 -57 แสดง
2 ID:5178
NPT Sport game
ref:2-9-2/2567-5178
0/280 2 03-01-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937667 แสดง
3 ID:5194
ทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว
ref:4-4-2/2567-5194
50/42 6 28-10-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-12-2567 306 แสดง
4 ID:5214
ทีมประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2567-5214
0/6 3 07-02-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-02-2566 -386 แสดง
5 ID:5215
ทีมประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เลือก
ref:9-8-2/2567-5215
0/5 3 07-02-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-02-2566 -386 แสดง
6 ID:5224
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2567
ref:2-7-1/2567-5224
0/0 3 11-03-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2567 92 แสดง
7 ID:5225
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:2-6-1/2567-5225
21/18 5 17-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
8 ID:5226
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:4-6-1/2567-5226
5/4 5 17-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
9 ID:5227
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:2-6-1/2567-5227
20/1 5 19-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
10 ID:5228
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:4-6-1/2567-5228
10/0 5 19-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
11 ID:5229
Open House PBRU ท่องโลกเสมือนจริง
ref:2-6-1/2567-5229
20/2 5 14-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
12 ID:5230
Open House PBRU ท่องโลกเสมือนจริง
ref:4-6-1/2567-5230
10/1 5 14-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
13 ID:5237
กิจกรรมพจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 อรพิมเกมส์
ref:4-6-1/2567-5237
0/97 3 28-12-2566 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-03-2567 30 แสดง
14 ID:5238
กิจกรรมพจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 อรพิมเกมส์
ref:4-6-1/2567-5238
0/10 6 28-12-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2567 20 แสดง
15 ID:5239
ตรุษจีนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์)
ref:4-6-1/2567-5239
2/2 2 08-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-02-2567 0 แสดง
16 ID:5240
ตรุษจีนจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณถนนสุรินทรฤาชัย
ref:4-6-1/2567-5240
17/17 3 10-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-02-2567 0 แสดง
17 ID:5120
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ (ตลาดกะโหนด) 14 ก.ย.66
ref:4-9-1/2566-5120
5/5 2 14-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937667 แสดง
18 ID:5121
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ (ตลาดกะโหนด) 19 ก.ย.66
ref:4-9-1/2566-5121
3/3 2 19-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937667 แสดง
19 ID:5122
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ (ตลาดกะโหนด) 20 ก.ย.66
ref:4-9-1/2566-5122
4/4 2 20-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937667 แสดง
20 ID:5123
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ (ตลาดกะโหนด) 21 ก.ย.66
ref:4-9-1/2566-5123
4/4 2 21-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937667 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118