Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 28 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 08:02:55

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:256
ชมรม UBI
ref:5-1-2/2553-256
0/0 3 11-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -4743 แสดง
2 ID:1280
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557
ref:7-1-1/2557-1280
3000/2473 5 16-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -3472 แสดง
3 ID:1536
สิทธิหน้าที่การใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย(52-55)
ref:3-1-2/2557-1536
210/0 3 22-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-04-2558 -3233 แสดง
4 ID:3328
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (5ธค61)
ref:9-1-1/2561-3328
1000/922 3 05-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 17-12-2561 -1899 แสดง
5 ID:3840
ราชภัฏสดุดี&PBRU CONTEST 2020
ref:9-1-2/2562-3840
500/480 5 14-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2563 -1474 แสดง
6 ID:257
ชมรม UBI (เลือก)
ref:4-1-2/2553-257
0/0 3 15-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 05-03-2554 -4743 แสดง
7 ID:1025
วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เลือกส่นวกลาง
ref:3-1-2/2556-1025
1000/10 2 08-01-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2557 -3703 แสดง
8 ID:1281
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 1 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1281
3000/2423 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -3472 แสดง
9 ID:1537
สิทธิหน้าที่การใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย(56-57)
ref:9-1-2/2557-1537
300/211 2 22-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-04-2558 -3233 แสดง
10 ID:2049
ชมรม I Photo Club 58 (56-58)
ref:7-1-2/2558-2049
0/116 3 20-04-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-04-2559 -2871 แสดง
11 ID:3329
เฝ้ารอรับผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ref:9-1-1/2561-3329
0/388 2 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-12-2561 -1905 แสดง
12 ID:2
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-2
0/3 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -5172 แสดง
13 ID:258
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ref:5-1-2/2553-258
0/0 3 20-12-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา 09-03-2554 -4739 แสดง
14 ID:1282
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตก่อนเปิดเรียน 2 (รหัส 57)
ref:9-1-1/2557-1282
3000/2406 2 23-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-08-2557 -3472 แสดง
15 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/147 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -2345 แสดง
16 ID:515
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก(1)
ref:3-1-1/2555-515
100/0 3 09-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
17 ID:2051
เยาวชนไทยโตไปไม่โกง (รหัส53-55)
ref:3-1-2/2558-2051
100/0 3 11-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-05-2559 -2849 แสดง
18 ID:2819
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (26.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2819
200/174 2 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-09-2560 -2344 แสดง
19 ID:4
อบรมยาเสพติด
ref:3-1-1/2552-4
0/0 2 11-10-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2552 -5172 แสดง
20 ID:516
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก(2)
ref:3-1-1/2555-516
100/0 3 10-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118