Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.161.138.66

วันที่ :25-10-2559 04:10:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 3-1-1/2555-R559 วันที่จัด : 29-10-2555
กิจกรรม รอบรู้เรื่องระบบกิจกรรม 54 - 55 (รอบที่ 2บ่าย 29 ต.ค.55) เครดิต : 3
รายละเอียด: เลือกส่วนกลาง รหัส 54 - 55
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 500 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2555
ประเภทกิจกรรม [3] กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 31-12-2555
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 419
หมดเวลาการยืนยันกิจกรรมนี้แล้ว (หมดเวลายิงบาร์โค้ด)

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118