Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 20 user
IP Address: 3.238.71.155

วันที่ :20-04-2567 03:04:58

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 R2013
ต้อนรับงานวัฒนธรรมจังหวัด (นักศึกษาท่องเที่ยวและโรงแรม)/48 25-03-2559 2/2558 0 ปิด 30-04-2559 -2912 แสดงรายละเอียด
2 R2057
จิตอาสาคณะกรรมการองค์การและสภาบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา2558/36 04-08-2558 2/2558 1 ปิด 25-04-2559 -2917 แสดงรายละเอียด
3 R2060
จิตอาสาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/36 04-08-2558 2/2558 1 ปิด 25-04-2559 -2917 แสดงรายละเอียด
4 R2061
ช่วยงานคณะวิทยาการจัดการ/36 25-01-2559 2/2558 1 เต็ม+ปิด 25-04-2559 -2917 แสดงรายละเอียด
5 R3853
คณะกรรมการนักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2562/36 01-08-0000 2/2562 36 เต็ม+ปิด 30-04-2563 -1451 แสดงรายละเอียด
6 R2574
กิจกรรมประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 5/36 09-02-2560 2/2559 11 ปิด 05-04-2560 -2571 แสดงรายละเอียด
7 R3344
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยงานอาเซียน(กยศ)/36 01-12-2561 1/2561 56 ปิด 07-12-2561 -1960 แสดงรายละเอียด
8 R3346
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์ครั้งที่ 1(กยศ)/36 15-11-2561 1/2561 14 ปิด 28-12-2561 -1939 แสดงรายละเอียด
9 R3859
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)/36 01-03-2563 2/2562 44 ปิด 03-04-2563 -1478 แสดงรายละเอียด
10 R3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา/36 01-08-2560 2/2560 11 เต็ม+ปิด 30-04-2561 -2181 แสดงรายละเอียด

  Records 1 to 10 of 5087

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118