Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 20 user
IP Address: 3.238.71.155

วันที่ :20-04-2567 03:04:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 R745
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี/3 09-02-2556 2/2556 0 ปิด 14-03-2556 -4054 แสดงรายละเอียด
2 R5029
Freshy Boy & Girl nursing for PBRU 2022/3 07-12-2565 2/2565 101 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
3 R3209
Microsoft Office Specialist ((Microsoft PowerPoint 2016)/3 27-04-2561 2/2560 64 ปิด 30-08-2561 -2059 แสดงรายละเอียด
4 R5115
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 19 ต.ค. 66/1 19-10-2566 1/2566 2 เต็ม+ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5 R5116
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 20 ต.ค. 66/3 20-10-2566 1/2566 9 เต็ม+ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
6 R5117
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 26 ต.ค. 66/3 26-10-2566 1/2566 8 เต็ม+ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
7 R5118
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 27 ต.ค. 66/3 27-10-2566 1/2566 6 เต็ม+ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
8 R5119
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 30 ต.ค. 66/3 30-10-2566 1/2566 5 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
9 R1377
ร่วมใจอนุรักษ์การแสดงโขน (รหัส 56-57)/3 24-12-2557 2/2557 721 ปิด 24-12-2557 -3404 แสดงรายละเอียด
10 R824
เด็กวิทย์อาสาร่วมใจพัฒนา สำหรับรหัส 52 (เลือก)/8 23-03-2556 2/2556 0 ปิด 30-03-2556 -4038 แสดงรายละเอียด

  Records 1 to 10 of 5087

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118