Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 23 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 09:02:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:998
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปีการศึกษา 2556
ref:1-1-2/2556-998
500/3 3 05-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2556 -3711 แสดง
22 ID:845
กิจกรรมเฝ้ารับเสด็จและร่วมกิจกรรมในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ (บังคับ)
ref:1-1-1/2556-845
500/2 3 30-05-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-07-2556 -3864 แสดง
23 ID:830
ปลูกกล้วย..เทิดพระเกียรติพ่อหลวง
ref:1-1-2/2555-830
0/0 4 30-03-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-05-2556 -3925 แสดง
24 ID:806
ตักบาตรวันพระ(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-1/2556-806
300/1 3 19-03-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
25 ID:685
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา56บังคับส่วนกลาง
ref:1-1-2/2556-685
0/41 2 30-01-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2556 -4047 แสดง
26 ID:635
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปี 55 (ส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2555-635
0/30 4 05-12-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2555 -4099 แสดง
27 ID:605
Star Of PBRU 2012
ref:1-1-2/2555-605
0/47 3 14-11-2555 2/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-11-2555 -4123 แสดง
28 ID:522
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ref:1-1-1/2555-522
3000/18 4 10-08-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-08-2555 -4210 แสดง
29 ID:520
เปิดโลกชมรม
ref:1-1-1/2555-520
3000/50 2 18-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
30 ID:495
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-495
0/34 12 01-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2555 -4233 แสดง
31 ID:494
พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555
ref:1-1-1/2555-494
0/51 3 21-06-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-08-2555 -4202 แสดง
32 ID:464
วันราชภัฏ 54
ref:1-1-2/2554-464
0/15 6 14-02-2555 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937667 แสดง
33 ID:435
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 55
ref:1-1-2/2554-435
0/19 2 11-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-02-2555 -4409 แสดง
34 ID:395
พิธีถวายพระพรวันพ่อ 54
ref:1-1-2/2554-395
0/20 2 05-12-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-12-2554 -4464 แสดง
35 ID:313
พิธีถวายพระพร (วันแม่ 54)
ref:1-1-1/2554-313
0/3 2 11-08-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-08-2554 -4583 แสดง
36 ID:302
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ref:1-1-1/2554-302
0/18 12 25-05-2554 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-07-2554 -4598 แสดง
37 ID:293
ไหว้ครูและเปิดโลกชมรม 54
ref:1-1-1/2554-293
0/22 5 00-00-0000 1/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-07-2554 -4603 แสดง
38 ID:177
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 54
ref:1-1-2/2554-177
0/16 2 12-01-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-01-2554 -4778 แสดง
39 ID:172
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ref:1-1-2/2553-172
0/13 12 16-11-2553 2/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-01-2554 -4776 แสดง
40 ID:151
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ref:1-1-1/2553-151
0/0 3 25-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2554 -4792 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 49

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118