Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
281 ID:245
ค่ายอาสาวันเด็ก
ref:4-7-2/2553-245
0/37 3 07-01-2554 2/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 26-02-2554 -3731 แสดง
282 ID:180
สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย (วจก.) 53
ref:2-7-2/2554-180
0/370 3 10-12-2553 2/2554 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-01-2554 -3759 แสดง
283 ID:152
ดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 24 (เลือก)
ref:4-7-1/2553-152
0/363 8 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-12-2553 -3790 แสดง
284 ID:143
ทำบุญตักบาตร (วจก)53
ref:4-7-1/2553-143
0/84 2 22-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2553 -3849 แสดง
285 ID:141
สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา (วจก.) 53
ref:2-7-1/2553-141
0/359 2 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -3907 แสดง
286 ID:140
เฟรชชี่ BOY & GIRL 2010 (วจก.)
ref:2-7-1/2553-140
0/388 3 21-07-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 03-09-2553 -3907 แสดง
287 ID:116
สานสัมพันธ์น้องพี่ (วจก) 52
ref:2-7-1/2552-116
0/52 3 24-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
288 ID:93
ทำบุญตักบาตร ปี 2552 (วจก.)
ref:4-7-2/2552-93
0/182 3 25-10-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 20-09-2553 -3890 แสดง
289 ID:92
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2552 (วจก.)
ref:2-7-1/2552-92
0/258 4 27-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2553 -3880 แสดง
290 ID:91
ถวายเทียน ปี 2552 (วจก.)
ref:2-7-1/2552-91
0/295 3 17-07-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
291 ID:90
การประกวด MG Freshy Boy & Girl ปี 2552
ref:2-7-1/2552-90
0/274 2 16-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 05-03-2555 -3359 แสดง
292 ID:89
สานไมตรีน้องพี่วิทยาการจัดการ ปี 2552
ref:2-7-1/2552-89
0/263 3 12-06-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936648 แสดง
293 ID:78
กีฬาสานไมตรี น้องพี่วิทยาการจัดการ (รหัส 52)
ref:4-7-1/2553-78
0/142 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 23-07-2553 -3949 แสดง
294 ID:77
กีฬาสานไมตรี น้องพี่วิทยาการจัดการ (รหัส 53)
ref:2-7-1/2553-77
0/378 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 23-07-2553 -3949 แสดง
295 ID:76
MG สานสัมพันธ์น้องพี่ (รหัส 52)
ref:4-7-1/2553-76
0/165 3 00-00-0000 1/2553 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 23-07-2553 -3949 แสดง
296 ID:75
MG สานสัมพันธ์น้องพี่
ref:2-7-1/2553-75
0/403 5 27-06-2553 1/2553 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 23-07-2553 -3949 แสดง
297 ID:33
สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย(วิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2552-33
0/208 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2553 -3788 แสดง
298 ID:32
ส่งดาวก้าวสู่ฝัน(วิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2552-32
0/280 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2553 -3788 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 281 to 296 of 296

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118