Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:22

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
341 ID:123
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย (ครุ)
ref:2-2-1/2552-123
0/1 4 20-08-2552 1/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-09-2552 -4245 แสดง
342 ID:87
ครุศาสตร์รักใคร่ กลมเกลียว
ref:4-2-2/2552-87
0/54 7 08-07-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936648 แสดง
343 ID:64
ครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:4-2-2/2552-64
0/2 2 22-11-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2552 -4153 แสดง
344 ID:50
ปฐมนิเทศนักศึกษา(ครุ)
ref:4-2-2/2552-50
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
345 ID:49
ฉลองเทียน(แห่เทียน)(ครุ)
ref:4-2-2/2552-49
0/78 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
346 ID:48
มาดของหนู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-48
0/75 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
347 ID:46
ลอยกระทง(ครุ)
ref:4-2-2/2552-46
0/24 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
348 ID:45
ไหว้ครู(ครุ)
ref:4-2-2/2552-45
0/80 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
349 ID:44
เรียนรู้กับครูต้นแบบ(ครุ)
ref:2-2-2/2552-44
0/73 6 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
350 ID:43
ค่ายครูคู่บุญ(ครุ)
ref:2-2-2/2552-43
0/76 8 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
351 ID:42
มารยาทงาม(ครุ)
ref:2-2-2/2552-42
0/32 4 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
352 ID:41
ค่ายอาสาพัฒนา(ครุ)
ref:2-2-2/2552-41
0/2 12 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง
353 ID:40
วันครู(ครุ)
ref:2-2-2/2552-40
0/2 3 30-12-2552 2/2552 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2553 -3788 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 341 to 352 of 352

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118