Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.214.184.124

วันที่ :08-12-2562 08:12:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
461 ID:1711
บริจาคโลหิต (จิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1711
80/63 3 01-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 02-12-2558 -1467 แสดง
462 ID:1709
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ (11 ธ.ค. 58) จิตอาสา กยศ./กรอ.
ref:10-10-1/2558-1709
0/85 5 11-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -1455 แสดง
463 ID:1707
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย27/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1707
50/44 2 27-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -1469 แสดง
464 ID:1706
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย25/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1706
50/42 2 25-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-11-2558 -1473 แสดง
465 ID:1705
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย23/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1705
50/43 2 23-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-11-2558 -1475 แสดง
466 ID:1704
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย20/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1704
50/45 2 20-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-11-2558 -1476 แสดง
467 ID:1703
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย18/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1703
51/51 2 18-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2558 -1480 แสดง
468 ID:1702
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย16/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1702
50/37 2 16-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-11-2558 -1482 แสดง
469 ID:1699
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย13/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1699
50/33 2 13-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 16-11-2558 -1483 แสดง
470 ID:1698
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย11/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1698
50/45 2 11-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-11-2558 -1487 แสดง
471 ID:1697
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย9/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1697
50/40 2 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-11-2558 -1489 แสดง
472 ID:1696
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 5/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1696
0/98 4 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -1455 แสดง
473 ID:1695
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 6/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1695
0/201 6 06-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-12-2558 -1460 แสดง
474 ID:1694
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 4/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1694
0/193 5 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2558 -1461 แสดง
475 ID:1689
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 3/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1689
200/192 5 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-12-2558 -1465 แสดง
476 ID:1677
ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัดมหาธาตุ(กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1677
20/9 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -1504 แสดง
477 ID:1676
วันปิยมหาราช พิธีถวายพวงมาลา (เลือก กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1676
0/115 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -1504 แสดง
478 ID:1647
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.) ณ อุทยานราชภักดิ์ 26ก.ย.58
ref:10-10-1/2558-1647
80/92 5 26-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-09-2558 -1532 แสดง
479 ID:1636
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1636
100/65 3 09-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-09-2558 -1549 แสดง
480 ID:1630
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (เฉพาะแก้กิจกรรม กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1630
100/65 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -1548 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 461 to 463 of 463

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118