Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
481 ID:1696
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 5/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1696
0/98 4 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -1530 แสดง
482 ID:1695
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 6/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1695
0/201 6 06-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-12-2558 -1535 แสดง
483 ID:1694
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 4/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1694
0/193 5 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2558 -1536 แสดง
484 ID:1689
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 3/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1689
200/192 5 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-12-2558 -1540 แสดง
485 ID:1677
ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัดมหาธาตุ(กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1677
20/9 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -1579 แสดง
486 ID:1676
วันปิยมหาราช พิธีถวายพวงมาลา (เลือก กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1676
0/115 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -1579 แสดง
487 ID:1647
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.) ณ อุทยานราชภักดิ์ 26ก.ย.58
ref:10-10-1/2558-1647
80/92 5 26-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-09-2558 -1607 แสดง
488 ID:1636
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1636
100/65 3 09-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-09-2558 -1624 แสดง
489 ID:1630
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (เฉพาะแก้กิจกรรม กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1630
100/65 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -1623 แสดง
490 ID:1629
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1629
500/421 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -1623 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 481 to 484 of 484

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118