Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 3.92.74.105

วันที่ :30-09-2563 05:09:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
481 ID:1818
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1818
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -1720 แสดง
482 ID:1817
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1817
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -1720 แสดง
483 ID:1816
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1816
10/9 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -1720 แสดง
484 ID:1815
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1815
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -1720 แสดง
485 ID:1814
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1814
3/3 8 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -1864 แสดง
486 ID:1813
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1813
3/3 8 21-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -1864 แสดง
487 ID:1805
อาสาสมัครผู้ช่วยวิทยากรจัดค่าย
ref:10-10-1/2558-1805
8/8 8 01-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-01-2559 -1729 แสดง
488 ID:1804
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1804
5/5 12 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1727 แสดง
489 ID:1803
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1803
1/1 6 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1727 แสดง
490 ID:1802
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1802
6/6 18 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1727 แสดง
491 ID:1801
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1801
3/4 18 02-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2558 -2092 แสดง
492 ID:1800
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1800
7/7 24 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1727 แสดง
493 ID:1795
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบฯ
ref:10-10-1/2558-1795
30/26 2 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-12-2558 -1740 แสดง
494 ID:1794
อาสาสมัครช่วยงานพิธีเปิดธนาคารออมสิน
ref:10-10-1/2558-1794
50/38 3 29-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-12-2558 -1736 แสดง
495 ID:1790
อาสาสมัครร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก
ref:10-10-1/2558-1790
50/47 3 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-12-2558 -1741 แสดง
496 ID:1781
อาสาสมัครร่วมกิจกรรม
ref:10-10-1/2558-1781
500/423 3 06-01-2559 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1727 แสดง
497 ID:1780
อาสาสมัครช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระสังฆราชฯ
ref:10-10-1/2558-1780
100/80 4 16-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-12-2558 -1744 แสดง
498 ID:1773
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1773
50/40 2 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -1743 แสดง
499 ID:1772
อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ อุทยาน ร 4(หน้าเขาวัง)
ref:10-10-1/2558-1772
50/46 2 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-12-2558 -1743 แสดง
500 ID:1748
อาสาสมัครเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ref:10-10-1/2558-1748
0/121 3 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936420 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 481 to 484 of 484

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118