Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 11:05:02

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
581 ID:1705
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย23/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1705
50/43 2 23-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-11-2558 -1999 แสดง
582 ID:1704
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย20/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1704
50/45 2 20-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-11-2558 -2000 แสดง
583 ID:1703
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย18/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1703
51/51 2 18-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-11-2558 -2004 แสดง
584 ID:1702
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย16/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1702
50/37 2 16-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 17-11-2558 -2006 แสดง
585 ID:1699
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย13/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1699
50/33 2 13-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 16-11-2558 -2007 แสดง
586 ID:1698
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย11/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1698
50/45 2 11-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-11-2558 -2011 แสดง
587 ID:1697
บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในมหาวิทยาลัย9/11/58(จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1697
50/40 2 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-11-2558 -2013 แสดง
588 ID:1696
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 5/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1696
0/98 4 05-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-12-2558 -1979 แสดง
589 ID:1695
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 6/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1695
0/201 6 06-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-12-2558 -1984 แสดง
590 ID:1694
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 4/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1694
0/193 5 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 08-12-2558 -1985 แสดง
591 ID:1689
อาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่5 3/12/58 (จิตอาสา กยศ.กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1689
200/192 5 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-12-2558 -1989 แสดง
592 ID:1677
ช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาวัดมหาธาตุ(กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ)
ref:10-10-1/2558-1677
20/9 2 23-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 26-10-2558 -2028 แสดง
593 ID:1672
พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามแนวไตรสิกขา(รหัส 56-57)
ref:9-2-2/2557-1672
0/53 4 23-05-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936648 แสดง
594 ID:1647
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.) ณ อุทยานราชภักดิ์ 26ก.ย.58
ref:10-10-1/2558-1647
80/92 5 26-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-09-2558 -2056 แสดง
595 ID:1642
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ รางวัลชมเชยระดับประเทศ
ref:3-1-2/2557-1642
0/2 5 01-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-07-2558 -2115 แสดง
596 ID:1636
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1636
100/65 3 09-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-09-2558 -2073 แสดง
597 ID:1630
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (เฉพาะแก้กิจกรรม กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1630
100/65 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -2072 แสดง
598 ID:1629
อาสาสมัคร กรมการค้าภายใน 2558 (กิจกรรมจิตอาสา กยศ./กรอ.)
ref:10-10-1/2558-1629
500/421 3 12-09-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 12-09-2558 -2072 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 581 to 598 of 598

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118