Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 20 user
IP Address: 3.238.71.155

วันที่ :20-04-2567 03:04:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
5031 R3250
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล3)/3 00-00-0000 1/2561 4 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5032 R1460
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37(บังคับ)/6 00-00-0000 2/2557 1968 ปิด 20-03-2558 -3318 แสดงรายละเอียด
5033 R4790
หน่วยปฐมพยาบาล “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งสู่เขาแด่น”/3 00-00-0000 2/2565 8 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5034 R3255
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล2)/6 00-00-0000 1/2561 2 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5035 R2744
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ล.56)/2 00-00-0000 1/2560 13 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5036 R3768
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2562/6 00-00-0000 1/2562 191 ปิด 31-12-2562 -1571 แสดงรายละเอียด
5037 R1209
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์/3 00-00-0000 2/2556 0 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5038 R3769
วิสาสะ วจก.รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562/3 00-00-0000 1/2562 206 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5039 R1210
ชมรมเส้น สี ศิลป์/3 00-00-0000 2/2557 0 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด
5040 R1722
นักกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/3 00-00-0000 1/2558 0 ปิด 00-00-0000 -937718 แสดงรายละเอียด

  Records 5031 to 5035 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118