Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 03:05:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
5081 R3040
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. ครั้งที่ 40 อรพินเกมส์/36 19-03-2561 2/2560 34 ปิด 30-04-2561 -2211 แสดงรายละเอียด
5082 R2529
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ/36 04-02-2560 2/2559 0 ปิด 07-03-2560 -2630 แสดงรายละเอียด
5083 R3810
อาสาสมัครช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัย/36 01-11-2562 2/2562 828 ปิด 30-04-2563 -1481 แสดงรายละเอียด
5084 R3302
ช่วยงานถ่ายทอดสด(Live)กิจรรมนักศึกษา (กยศ)/36 27-10-2561 1/2561 4 เต็ม+ปิด 01-11-2561 -2026 แสดงรายละเอียด
5085 R3306
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ (กยศ)/36 01-11-2561 1/2561 41 ปิด 01-12-2561 -1996 แสดงรายละเอียด
5086 R3818
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)/36 09-01-2563 2/2562 88 ปิด 28-02-2563 -1542 แสดงรายละเอียด
5087 R3307
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ (กยศ.)/36 01-10-2561 1/2561 22 ปิด 06-11-2561 -2021 แสดงรายละเอียด
5088 R2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/36 13-03-2560 2/2559 18 ปิด 31-03-2560 -2606 แสดงรายละเอียด
5089 R2545
อุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/36 13-02-2560 2/2559 1 เต็ม+ปิด 14-03-2560 -2623 แสดงรายละเอียด
5090 R2803
ทำดอกไม้จันทน์ (กยศ.)2/36 10-09-2560 1/2560 5 ปิด 10-09-2560 -2443 แสดงรายละเอียด

  Records 5081 to 5087 of 5087

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118