Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 6 user
Guest Online : 28 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 07:02:01

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5241
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เลือก)
ref:9-1-2/2566-5241
0/1 3 28-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2567 0 แสดง
2 ID:5240
ตรุษจีนจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณถนนสุรินทรฤาชัย
ref:4-6-1/2567-5240
17/17 3 10-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-02-2567 0 แสดง
3 ID:5239
ตรุษจีนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์)
ref:4-6-1/2567-5239
2/2 2 08-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-02-2567 0 แสดง
4 ID:5238
กิจกรรมพจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 อรพิมเกมส์
ref:4-6-1/2567-5238
0/10 6 28-12-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-03-2567 20 แสดง
5 ID:5237
กิจกรรมพจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 อรพิมเกมส์
ref:4-6-1/2567-5237
0/97 3 28-12-2566 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-03-2567 30 แสดง
6 ID:5236
การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีการศึกษา2566
ref:8-1-1/2566-5236
0/496 5 22-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 27-02-2567 -1 แสดง
7 ID:5235
เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566
ref:9-1-2/2566-5235
300/210 3 06-03-2567 2/2566 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-03-2567 6 แสดง
8 ID:5234
การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงาน (บังคับ64)
ref:7-1-2/2566-5234
0/236 8 25-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 34 แสดง
9 ID:5233
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/เลือก
ref:9-2-2/2566-5233
0/44 5 24-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-03-2567 25 แสดง
10 ID:5232
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/บังคับคณะ
ref:8-2-2/2566-5232
0/117 5 26-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 25-03-2567 25 แสดง
11 ID:5230
Open House PBRU ท่องโลกเสมือนจริง
ref:4-6-1/2567-5230
10/1 5 14-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
12 ID:5229
Open House PBRU ท่องโลกเสมือนจริง
ref:2-6-1/2567-5229
20/2 5 14-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
13 ID:5228
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:4-6-1/2567-5228
10/0 5 19-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
14 ID:5227
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:2-6-1/2567-5227
20/1 5 19-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
15 ID:5226
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:4-6-1/2567-5226
5/4 5 17-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
16 ID:5225
ค่ายวิชาการสังคมศึกษา
ref:2-6-1/2567-5225
21/18 5 17-02-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-02-2567 -5 แสดง
17 ID:5224
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2567
ref:2-7-1/2567-5224
0/0 3 11-03-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2567 92 แสดง
18 ID:5223
Staff คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ref:4-7-1/2566-5223
50/19 9 05-12-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2567 31 แสดง
19 ID:5222
สานสัมพันธ์น้องพี่ระดับสาขา ปีการศึกษา 2567
ref:9-5-2/2566-5222
0/0 5 00-00-0000 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937667 แสดง
20 ID:5221
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567
ref:9-1-2/2566-5221
0/0 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 34 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118