Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 22 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 11:12:12

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4350
ชมรม เส้น สี ศิลป์
ref:1-1-2/2563-4350
160/152 3 13-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2565 -703 แสดง
2 ID:4274
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ref:1-1-1/2564-4274
1500/1463 5 29-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 13-07-2564 -878 แสดง
3 ID:2198
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ58
ref:1-1-2/2558-2198
0/32 3 00-00-0000 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-06-2559 -2745 แสดง
4 ID:2149
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา59(บังคับ53-55)
ref:1-1-2/2558-2149
0/3 2 03-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2559 -2775 แสดง
5 ID:1593
บริจาคโลหิต(ซ่อม)
ref:1-1-2/2557-1593
0/1 3 01-05-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-07-2558 -3052 แสดง
6 ID:1587
ชมรมกีฬาบริคซ์ 57
ref:1-1-2/2557-1587
0/51 3 14-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -3128 แสดง
7 ID:1586
ชมรม UBI 57
ref:1-1-2/2557-1586
0/4 3 16-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -3128 แสดง
8 ID:1584
ชมรมไก่ชนและวัวลาน
ref:1-1-2/2557-1584
0/87 3 28-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -3128 แสดง
9 ID:1583
ชมรมหอพักนักศึกษา 57
ref:1-1-2/2557-1583
0/91 3 18-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -3128 แสดง
10 ID:1579
ชมรมนักศึกษาทุนต้นแบบความดี 57
ref:1-1-2/2557-1579
0/99 3 17-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2558 -3137 แสดง
11 ID:1558
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2558(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2557-1558
0/1 2 27-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-04-2558 -3145 แสดง
12 ID:1424
อบรมบุคลิกภาพ ปี 3 - 4 รุ่นที่ 16
ref:1-1-2/2557-1424
0/0 0 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937585 แสดง
13 ID:1421
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระ(บังคับ)
ref:1-1-2/2557-1421
0/1 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937585 แสดง
14 ID:1407
สวดมนต์ข้ามปี(บังคับ น.ศ.จบ)
ref:1-1-2/2557-1407
0/1 5 01-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -937585 แสดง
15 ID:1208
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 56
ref:1-1-2/2557-1208
500/13 3 14-05-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -3495 แสดง
16 ID:1164
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา2(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1164
0/0 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -3536 แสดง
17 ID:1163
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1163
0/0 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -3536 แสดง
18 ID:1074
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2557(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1074
0/3 2 18-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-02-2557 -3578 แสดง
19 ID:1066
วันราชภัฏ57 ถวายราชสดุดี (บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1066
0/1 2 14-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -3570 แสดง
20 ID:1065
วันราชภัฏ57 ตักบาตร(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1065
0/1 2 14-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -3570 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 49

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118