Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 08:10:39

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4274
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ref:1-1-1/2564-4274
1500/1441 5 29-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 13-07-2564 -96 แสดง
2 ID:2198
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ58
ref:1-1-2/2558-2198
0/37 3 00-00-0000 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-06-2559 -1963 แสดง
3 ID:2149
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา59(บังคับ53-55)
ref:1-1-2/2558-2149
0/73 2 03-05-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2559 -1993 แสดง
4 ID:1593
บริจาคโลหิต(ซ่อม)
ref:1-1-2/2557-1593
0/34 3 01-05-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-07-2558 -2270 แสดง
5 ID:1587
ชมรมกีฬาบริคซ์ 57
ref:1-1-2/2557-1587
0/53 3 14-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -2346 แสดง
6 ID:1586
ชมรม UBI 57
ref:1-1-2/2557-1586
0/4 3 16-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -2346 แสดง
7 ID:1584
ชมรมไก่ชนและวัวลาน
ref:1-1-2/2557-1584
0/94 3 28-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -2346 แสดง
8 ID:1583
ชมรมหอพักนักศึกษา 57
ref:1-1-2/2557-1583
0/99 3 18-02-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2558 -2346 แสดง
9 ID:1579
ชมรมนักศึกษาทุนต้นแบบความดี 57
ref:1-1-2/2557-1579
0/105 3 17-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2558 -2355 แสดง
10 ID:1558
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2558(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2557-1558
0/154 2 27-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 29-04-2558 -2363 แสดง
11 ID:1424
อบรมบุคลิกภาพ ปี 3 - 4 รุ่นที่ 16
ref:1-1-2/2557-1424
0/2 0 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936803 แสดง
12 ID:1421
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระ(บังคับ)
ref:1-1-2/2557-1421
0/241 3 00-00-0000 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936803 แสดง
13 ID:1407
สวดมนต์ข้ามปี(บังคับ น.ศ.จบ)
ref:1-1-2/2557-1407
0/40 5 01-01-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -936803 แสดง
14 ID:1208
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 56
ref:1-1-2/2557-1208
500/268 3 14-05-2557 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-05-2557 -2713 แสดง
15 ID:1164
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา2(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1164
0/14 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -2754 แสดง
16 ID:1163
ค่ายแสงธรรมส่องทางแห่งปัญญา(บังคับส่วนกลาง)
ref:1-1-2/2556-1163
0/17 5 03-04-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2557 -2754 แสดง
17 ID:1074
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2557(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1074
0/225 2 18-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-02-2557 -2796 แสดง
18 ID:1066
วันราชภัฏ57 ถวายราชสดุดี (บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1066
0/122 2 14-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -2788 แสดง
19 ID:1065
วันราชภัฏ57 ตักบาตร(บังคับ52-55)
ref:1-1-2/2556-1065
0/126 2 14-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2557 -2788 แสดง
20 ID:998
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ปีการศึกษา 2556
ref:1-1-2/2556-998
500/366 3 05-12-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 31-12-2556 -2847 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 48

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118