Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:33

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3773
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS62
ref:2-7-1/2562-3773
0/197 2 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
2 ID:3772
อบรมบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร2562
ref:2-7-1/2562-3772
0/195 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
3 ID:3771
ต้นเเบบความดีฉันไม่โกง "I dont cheat 2563
ref:2-7-1/2562-3771
0/197 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
4 ID:3770
การเเต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-1/2562-3770
0/200 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
5 ID:3769
วิสาสะ วจก.รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562
ref:2-7-1/2562-3769
0/199 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
6 ID:3768
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3768
0/187 6 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2562 -52 แสดง
7 ID:3749
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3749
0/199 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
8 ID:3703
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3703
0/13 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-10-2562 -114 แสดง
9 ID:3701
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3701
0/68 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
10 ID:3700
กิจกรรมแข่งกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3700
0/31 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
11 ID:3698
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3698
0/47 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
12 ID:3689
ครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2561-3689
0/14 2 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -113 แสดง
13 ID:3678
เลือกครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2562-3678
0/387 2 09-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -113 แสดง
14 ID:3635
ทำบุญตักบาตร์ต้อนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2562-3635
0/110 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
15 ID:3634
แห่วัวเทียมเกวียน
ref:2-3-1/2562-3634
0/108 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
16 ID:3633
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร 62
ref:2-3-1/2562-3633
0/110 3 22-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
17 ID:3632
ถวายเทียนพรรษาเกษตร
ref:2-3-1/2562-3632
0/138 3 11-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
18 ID:3630
อัตลักษณาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 15
ref:2-3-1/2562-3630
0/157 3 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
19 ID:3624
ครูดีในดวงใจคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3624
0/684 3 06-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
20 ID:3583
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา(คณะวิทยาการจัดการ2562)
ref:2-7-2/2562-3583
0/21 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 668

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118