Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 16 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 02:08:13

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3976
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:4-7-2/2563-3976
0/8 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
2 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/13 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -72 แสดง
3 ID:3963
เลือกตั้งนายกสโมรฯ 63 คณะมนุษยฯ (เลือก)
ref:4-6-2/2562-3963
600/333 2 27-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-05-2563 -74 แสดง
4 ID:3954
แก้กิจกรรมพิเศษช่วง covid19
ref:4-6-2/2563-3954
5/1 4 28-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-05-2563 -75 แสดง
5 ID:3943
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:4-7-2/2563-3943
0/14 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
6 ID:3941
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:4-7-2/2563-3941
0/18 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
7 ID:3939
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:4-7-2/2563-3939
0/17 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
8 ID:3879
อบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVIT-19
ref:4-2-2/2562-3879
500/59 3 11-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 11-03-2563 -153 แสดง
9 ID:3852
ศึกษาดูงานและฟังบรรยายวิชาการด้านศิลปะฯ
ref:4-6-2/2562-3852
31/31 3 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-02-2553 -3827 แสดง
10 ID:3809
รากไทย ณ เมืองเพ็ชร เมืองช่างแห่งสยาม ครั้งที่ 2
ref:4-3-1/2562-3809
0/58 3 28-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2563 -163 แสดง
11 ID:3774
ส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ ปี 2563
ref:4-6-1/2562-3774
320/246 2 12-01-2563 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -936370 แสดง
12 ID:3747
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ref:4-3-1/2562-3747
0/16 6 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
13 ID:3741
ค้นหาต้นแบบนักศึกษา 62 (สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ)
ref:4-6-1/2562-3741
800/641 3 25-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -284 แสดง
14 ID:3740
กิจกรรมเลือก สำหรับแสตนเชียร์ หลีดเดอร์ งานดอนขังใหญ่เกมส์
ref:4-6-1/2562-3740
500/132 6 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2562 -284 แสดง
15 ID:3706
Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้ (เฉพาะสาขานิเทศฯ)
ref:4-7-1/2562-3706
0/25 2 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2562 -254 แสดง
16 ID:3704
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3704
0/64 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
17 ID:3702
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3702
0/7 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
18 ID:3699
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3699
0/81 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
19 ID:3664
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3664
0/282 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2562 -284 แสดง
20 ID:3659
ทำบุญเลี้ยงพระเพลงคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:4-7-1/2562-3659
60/56 3 04-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 985

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118