Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 08:01:33

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3424
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3424
20/7 5 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
2 ID:3423
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3423
0/0 10 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
3 ID:3422
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3422
20/10 8 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
4 ID:3421
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3421
20/14 3 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
5 ID:3420
โครงการสานไทย ใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย มวลชน
ref:4-6-1/2562-3420
500/141 2 16-01-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2562 19 แสดง
6 ID:3419
อบรมการทำ​ CPR (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)​
ref:4-7-1/2562-3419
60/50 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
7 ID:3418
ความปลอดภัยและอนามมัยในการทำงาน​ จป.(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3418
20/17 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
8 ID:3410
กีฬาดอนขังใหญ่คณะเกษตร (พาเหรด เลือก)
ref:4-3-1/2561-3410
0/26 3 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28-02-2562 42 แสดง
9 ID:3409
กีฬาดอนขังใหญ่คณะเกษตร (ภาคสนาม เลือก)
ref:4-3-1/2561-3409
0/56 10 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28-02-2562 42 แสดง
10 ID:3407
กีฬาดอนขังใหญ่คณะเกษตร (เชียร์ เลือก)
ref:4-3-1/2561-3407
0/0 10 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28-02-2562 42 แสดง
11 ID:3380
พระมหากษัตริย์กับกับความเป็นไทย
ref:4-6-1/2561-3380
800/139 2 21-11-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-12-2561 -27 แสดง
12 ID:3351
การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ประจำปี2562
ref:4-6-1/2561-3351
200/166 3 13-01-2562 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-03-2562 73 แสดง
13 ID:3338
อบรมความรู้กฏหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจร
ref:4-3-1/2561-3338
0/16 3 28-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2561 -48 แสดง
14 ID:3336
จิตอาสา มนุษย์ศาสตร์
ref:4-6-1/2561-3336
800/147 6 15-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 -28 แสดง
15 ID:3308
เส้นทางสู่ชีวิตราชการ
ref:4-6-1/2561-3308
300/200 3 17-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07-11-2561 -71 แสดง
16 ID:3301
ทำบุญเลี้ยงพระเพล (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3301
0/52 3 25-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง
17 ID:3298
สัมมนาวิชาการ เพชรบุรี 4.0 Very Good(ทุกคณะ)
ref:4-7-1/2561-3298
130/120 2 24-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง
18 ID:3296
พิธีบำเพ็ญกุศลพระครูสถิตพจนสุนทร (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3296
60/43 2 16-10-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 01-11-2561 -77 แสดง
19 ID:3280
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:4-4-2/2560-3280
0/11 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-12-2560 -393 แสดง
20 ID:3278
การประกวดนักศึกษาต้นแบบ​ MS​ FRESHY​ BOY​&GIRL2018(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3278
0/584 3 29-09-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 927

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118