Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 04:05:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5234
การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงาน (บังคับ64)
ref:7-1-2/2566-5234
0/895 8 25-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
2 ID:5220
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567 (บังคับส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2566-5220
0/2785 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
3 ID:5219
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(บังคับส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2566-5219
0/834 3 28-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2567 -81 แสดง
4 ID:5189
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
ref:7-1-1/2566-5189
1600/1311 3 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-01-2567 -128 แสดง
5 ID:5188
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ref:7-1-1/2566-5188
1600/1334 5 26-06-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-01-2567 -129 แสดง
6 ID:5182
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 2565
ref:7-1-2/2565-5182
143/142 3 14-11-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2567 -136 แสดง
7 ID:5152
การพัฒนาสมรรถนะและความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ 2566 บ
ref:7-1-1/2566-5152
0/110 5 01-12-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-12-2566 -143 แสดง
8 ID:5113
ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ref:7-1-1/2566-5113
0/15 3 01-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-11-2566 -171 แสดง
9 ID:5047
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเก็บผลผลิตของศูนย์วิศวกรสังคม
ref:7-1-1/2566-5047
35/31 3 16-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 19-09-2566 -243 แสดง
10 ID:5045
ออกแบบ ป้ายรณรงค์ ลดบุหรี่ การสวมหมวกนิรภัย ยาเสพติด
ref:7-1-1/2566-5045
0/102 3 18-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 19-11-2566 -182 แสดง
11 ID:5031
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 2565
ref:7-1-2/2565-5031
350/326 3 12-09-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-09-2566 -242 แสดง
12 ID:4994
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-1/2566-4994
250/218 3 15-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-09-2566 -261 แสดง
13 ID:4939
Up Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2566 (บังคับ)
ref:7-1-1/2566-4939
100/88 5 24-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2566 -306 แสดง
14 ID:4928
ชมรม To Be Number One 2565
ref:7-1-2/2565-4928
252/250 3 00-00-0000 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-07-2566 -320 แสดง
15 ID:4915
ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ(UBIs Club65)
ref:7-1-2/2565-4915
211/211 3 02-06-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-06-2566 -338 แสดง
16 ID:4901
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4901
270/258 3 11-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2566 -369 แสดง
17 ID:4899
ชมรมปฐมวัยใจอาสา ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4899
265/262 3 10-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-05-2566 -373 แสดง
18 ID:4885
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว (บังคับ)
ref:7-1-2/2565-4885
100/90 6 03-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-05-2566 -379 แสดง
19 ID:4837
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 2564
ref:7-1-2/2566-4837
0/36 3 20-05-2564 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-03-2566 -419 แสดง
20 ID:4835
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2566 (บังคับ)
ref:7-1-2/2565-4835
0/2916 2 12-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-04-2566 -403 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 248

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118