Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 07:01:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3392
อบรมและสอบธรรมศึกษา
ref:7-1-1/2561-3392
4/4 4 28-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-01-2562 -15 แสดง
2 ID:3345
ชมรม Following of the king's footprints 2560
ref:7-1-2/2560-3345
53/53 3 31-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-12-2561 -44 แสดง
3 ID:3315
เปิดโลกชมรม 61
ref:7-1-1/2561-3315
0/1822 2 07-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 13-11-2561 -65 แสดง
4 ID:3292
ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ(UBIs Club)60
ref:7-1-2/2560-3292
42/42 3 06-08-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-10-2561 -106 แสดง
5 ID:3277
พิธีไหว้ครู 61
ref:7-1-1/2561-3277
0/1741 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-09-2561 -122 แสดง
6 ID:3276
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61
ref:7-1-1/2561-3276
0/1746 5 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-09-2561 -122 แสดง
7 ID:3169
ชมรมขับขี่ปลอดภัย 60
ref:7-1-2/2560-3169
0/82 3 18-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2561 -244 แสดง
8 ID:3167
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 60
ref:7-1-2/2560-3167
62/60 3 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2561 -246 แสดง
9 ID:3159
ชมรมหอพัก 60
ref:7-1-2/2560-3159
69/68 3 10-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 10-05-2561 -252 แสดง
10 ID:3156
ชมรมมุสลิม 60
ref:7-1-2/2560-3156
41/37 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -253 แสดง
11 ID:3155
ชมรมฟิตเนส 60
ref:7-1-2/2560-3155
0/142 3 09-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -253 แสดง
12 ID:3149
ชมรมเส้นสีศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3149
103/99 3 08-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-05-2561 -254 แสดง
13 ID:3148
ชมรม PBRU English Club 2017
ref:7-1-2/2560-3148
55/46 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -258 แสดง
14 ID:3147
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 60
ref:7-1-2/2560-3147
177/118 3 04-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2561 -258 แสดง
15 ID:3141
ชมรม To Be Number One 60
ref:7-1-2/2560-3141
9/8 3 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-05-2561 -255 แสดง
16 ID:3136
พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 อรพิมพ์เกมส์
ref:7-1-2/2560-3136
25/10 10 20-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -259 แสดง
17 ID:3134
ชมรม I Photo Club 60
ref:7-1-2/2560-3134
0/327 3 03-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2561 -259 แสดง
18 ID:3125
ชมรมห้องเรียนชุมชน 60
ref:7-1-2/2560-3125
82/74 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -261 แสดง
19 ID:3121
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 60
ref:7-1-2/2560-3121
57/36 3 01-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-05-2561 -261 แสดง
20 ID:3120
ชมรมครื้นเครงบรรเลงศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3120
52/49 3 02-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 02-05-2561 -260 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 144

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118