Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 11 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2885
เปิดโลกชมรม 2560
ref:7-1-2/2560-2885
0/1630 2 18-10-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2561 -8 แสดง
2 ID:2884
ชมรม English Club 2016
ref:7-1-2/2559-2884
119/94 3 17-11-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-11-2560 -61 แสดง
3 ID:2836
พิธีไหว้ครู 2560
ref:7-1-1/2560-2836
0/1835 4 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง
4 ID:2835
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ref:7-1-1/2560-2835
0/1866 6 19-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง
5 ID:2776
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 59
ref:7-1-2/2559-2776
32/31 3 23-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-08-2560 -146 แสดง
6 ID:2767
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 2559
ref:7-1-2/2559-2767
0/74 3 11-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -158 แสดง
7 ID:2750
ตักบาตรและถวายราชสดุดี (รหัส56)
ref:7-1-2/2559-2750
0/4 2 27-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2560 -173 แสดง
8 ID:2729
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม6-บ2)
ref:7-1-2/2559-2729
0/4 6 15-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-06-2560 -215 แสดง
9 ID:2728
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม6-บ1)
ref:7-1-2/2559-2728
0/8 6 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-06-2560 -215 แสดง
10 ID:2719
ชมรม We Love ACAD 2559
ref:7-1-2/2559-2719
0/56 3 05-06-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 05-06-2560 -225 แสดง
11 ID:2699
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-บ3)
ref:7-1-2/2559-2699
0/5 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -235 แสดง
12 ID:2698
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-บ2)
ref:7-1-2/2559-2698
0/18 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -235 แสดง
13 ID:2697
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม2-บ1)
ref:7-1-2/2559-2697
0/44 2 26-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-05-2560 -235 แสดง
14 ID:2692
ชมรมเส้น สี ศิลป์ 2559
ref:7-1-2/2560-2692
0/132 3 22-05-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 22-05-2560 -239 แสดง
15 ID:2691
ชมรมหอพัก 2559
ref:7-1-2/2559-2691
0/236 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 22-05-2560 -239 แสดง
16 ID:2686
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม3-บ3)
ref:7-1-2/2559-2686
0/9 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -246 แสดง
17 ID:2685
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม3-บ2)
ref:7-1-2/2559-2685
0/17 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -246 แสดง
18 ID:2684
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน(ซ่อม3-บ1)
ref:7-1-2/2559-2684
0/46 3 15-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-05-2560 -246 แสดง
19 ID:2675
ชมรมฟิตเนส 2559 (รหัส 56-59)
ref:7-1-2/2559-2675
0/188 3 11-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-05-2560 -250 แสดง
20 ID:2666
ชมรมมุสลิม 2559
ref:7-1-2/2559-2666
0/77 3 04-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-05-2560 -257 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 106

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118