Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:38

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4606
ชมรม To Be Number One 2563
ref:7-1-2/2563-4606
211/210 3 01-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2565 -38 แสดง
2 ID:4584
ชมรม E-sport 2564
ref:7-1-2/2564-4584
184/184 3 19-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-08-2565 -55 แสดง
3 ID:4582
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 2564
ref:7-1-2/2564-4582
47/47 3 11-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 05-08-2565 -58 แสดง
4 ID:4526
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ref:7-1-2/2564-4526
208/207 3 10-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-06-2565 -123 แสดง
5 ID:4516
การเป็นผู้ประกอบการยุค New Normal 2022(บังคับ)
ref:7-1-2/2564-4516
20/15 5 10-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 17-05-2565 -138 แสดง
6 ID:4501
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ ปีการศึกษา 2563
ref:7-1-2/2563-4501
202/201 3 30-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 06-05-2565 -149 แสดง
7 ID:4482
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2565 (บังคับ)
ref:7-1-2/2564-4482
0/2840 2 20-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 21-04-2565 -164 แสดง
8 ID:4419
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา (พัฒนาบุคลิกภาพ)
ref:7-1-2/2564-4419
0/306 5 01-03-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 15-03-2565 -201 แสดง
9 ID:4366
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 2563
ref:7-1-2/2563-4366
150/74 3 00-00-0000 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-01-2565 -249 แสดง
10 ID:4335
วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลคอร์รัปชัน(บังคับ)
ref:7-1-1/2564-4335
0/139 3 30-12-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2564 -276 แสดง
11 ID:4328
จัดทำคลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่”
ref:7-1-1/2564-4328
0/31 3 30-12-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2564 -276 แสดง
12 ID:4326
บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบ) บังคับ
ref:7-1-1/2564-4326
0/83 3 30-12-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-12-2564 -276 แสดง
13 ID:4304
ชมรม E-Sport PBRU (2563)
ref:7-1-2/2563-4304
190/190 3 01-06-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-08-2564 -408 แสดง
14 ID:4261
อบรมการเตรียมความพร้อมทำงาน ในสถานประกอบการ ปีที่ 7 (บังคับ)
ref:7-1-2/2563-4261
200/134 5 22-06-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 14-07-2564 -445 แสดง
15 ID:4256
ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ(UBIs Club)
ref:7-1-2/2563-4256
181/181 3 00-00-0000 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-06-2564 -478 แสดง
16 ID:4255
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 2563
ref:7-1-2/2563-4255
202/201 3 25-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-06-2564 -478 แสดง
17 ID:4251
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 2563
ref:7-1-2/2563-4251
200/195 3 07-06-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-06-2564 -482 แสดง
18 ID:4226
นักออกแบบมือใหม่PBRU(เทียบบังคับส่วนกลาง 3)
ref:7-1-2/2564-4226
0/46 3 30-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2564 -520 แสดง
19 ID:4221
นักออกแบบมือใหม่PBRU(เทียบบังคับส่วนกลาง 2)
ref:7-1-2/2564-4221
0/96 2 30-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2564 -520 แสดง
20 ID:4208
ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล(ออนไลน์ ส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2563-4208
0/263 2 30-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 30-04-2564 -520 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 217

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118