Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 23 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5142
วิศวะลอยกระทง(บ)
ref:8-5-2/2566-5142
0/79 3 27-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-12-2566 7 แสดง
2 ID:5136
ปาฐกถา ต้นรากเพชรบุรี และ เสวนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์
ref:8-2-2/2566-5136
500/484 4 06-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-12-2566 2 แสดง
3 ID:5108
เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับสาขา
ref:8-5-1/2566-5108
0/2 2 08-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
4 ID:5104
เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(บ3)
ref:8-5-1/2566-5104
0/24 3 08-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-11-2566 -18 แสดง
5 ID:5090
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566 (3)
ref:8-8-1/2566-5090
0/71 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -58 แสดง
6 ID:5086
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ref:8-7-1/2566-5086
10/10 6 26-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
7 ID:5085
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:8-8-1/2566-5085
0/63 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -58 แสดง
8 ID:5080
บำเพ็ญประโยชน์รักษ์วิศวะ(บังคับคณะ)
ref:8-5-2/2565-5080
0/7 3 27-06-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2566 -161 แสดง
9 ID:5058
ปรับพื้นฐานคณะวิศวะ
ref:8-5-1/2564-5058
0/121 5 00-00-0000 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
10 ID:5018
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ4)
ref:8-5-1/2566-5018
0/0 4 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
11 ID:5017
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม2-บ3)
ref:8-5-1/2566-5017
0/2 3 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
12 ID:5016
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม1-บ2)
ref:8-5-1/2566-5016
0/0 2 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
13 ID:5010
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ (2)
ref:8-8-1/2566-5010
0/4 7 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -97 แสดง
14 ID:5009
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:8-8-1/2566-5009
0/4 9 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -97 แสดง
15 ID:4993
เตรียมความพร้อมในการเรียนเป็นวิศวกร
ref:8-5-1/2566-4993
0/108 5 22-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-07-2566 -151 แสดง
16 ID:4992
บ่มเพาะทักษะเป็นผู้ประกอบการSTART UP 2023 วิศวะฯ
ref:8-5-2/2565-4992
0/63 3 09-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-05-2565 -567 แสดง
17 ID:4991
พัฒนาทักษะ Soft Skills คณะวิศวะฯ2566
ref:8-5-2/2565-4991
0/116 3 20-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05-06-2566 -186 แสดง
18 ID:4990
บายศรีสู่ขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2566
ref:8-5-1/2566-4990
0/108 2 19-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-07-2566 -130 แสดง
19 ID:4987
สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปี 2566
ref:8-5-1/2566-4987
0/103 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15-08-2566 -115 แสดง
20 ID:4985
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2566 คณะวิศวะฯ
ref:8-5-1/2566-4985
0/109 3 30-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05-07-2566 -156 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 762

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118