Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 07:01:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3426
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 61 (เลือก)
ref:9-9-1/2561-3426
0/12 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
2 ID:3416
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562 (เลือก)
ref:9-9-2/2561-3416
0/4 3 10-01-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
3 ID:3415
กิจกรรมปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562
ref:9-9-2/2561-3415
0/8 3 10-01-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
4 ID:3413
PBRU CONTEST 2019
ref:9-1-2/2561-3413
400/326 3 14-02-2562 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-02-2019 -198291 แสดง
5 ID:3412
พิธีถวายราชสดุดี(62)
ref:9-1-2/2561-3412
1000/303 2 14-02-2562 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 20-02-2019 -198293 แสดง
6 ID:3411
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันราชภัฏ(62)
ref:9-1-2/2561-3411
1000/1001 2 14-02-2562 2/2561 เต็ม กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-02-2019 -198295 แสดง
7 ID:3400
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32
ref:9-9-2/2561-3400
0/82 10 27-10-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2561 -17 แสดง
8 ID:3399
ประกวด PBRU Smart
ref:9-1-2/2561-3399
1500/1500 2 23-01-2562 2/2561 เต็ม กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-01-2562 7 แสดง
9 ID:3398
จิตอาสางานราชภัฏวิจัยและงานอาเซียนสัมพันธ์(10)
ref:9-1-1/2561-3398
0/186 10 02-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2562 -13 แสดง
10 ID:3397
จิตอาสางานราชภัฏวิจัยและงานอาเซียนสัมพันธ์(6)
ref:9-1-1/2561-3397
0/51 6 02-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2562 -13 แสดง
11 ID:3396
จิตอาสางานราชภัฏวิจัยและงานอาเซียนสัมพันธ์(3)
ref:9-1-1/2561-3396
0/392 3 02-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2561 -378 แสดง
12 ID:3395
ดุริยางค์งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
ref:9-1-2/2561-3395
35/35 3 02-12-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2562 -13 แสดง
13 ID:3393
อบรมและสอบธรรมศึกษา
ref:9-1-1/2561-3393
38/38 8 28-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 02-01-2562 -15 แสดง
14 ID:3387
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
ref:9-4-1/2560-3387
0/14 3 03-12-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-12-2560 -382 แสดง
15 ID:3386
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32
ref:9-4-1/2561-3386
0/14 3 27-10-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-12-2561 -17 แสดง
16 ID:3384
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย(ล/6)
ref:9-5-1/2561-3384
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2561 -23 แสดง
17 ID:3383
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย(ล/3)
ref:9-5-1/2561-3383
0/2 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2561 -23 แสดง
18 ID:3381
เขียนใบสมัคร...อย่างไรให้ได้งาน
ref:9-1-1/2561-3381
200/146 2 12-01-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-01-2562 -3 แสดง
19 ID:3378
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล
ref:9-5-1/2561-3378
0/64 3 30-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21-12-2561 -27 แสดง
20 ID:3377
สตาฟงานราชภัฏวิชาการ (เลือก7)
ref:9-8-1/2561-3377
0/43 7 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-12-2561 -43 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 448

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118