Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 08:01:26

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3419
อบรมการทำ​ CPR (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)​
ref:4-7-1/2562-3419
60/50 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
2 ID:3418
ความปลอดภัยและอนามมัยในการทำงาน​ จป.(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3418
20/17 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
3 ID:3404
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 59
ref:8-2-1/2559-3404
0/0 4 17-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
4 ID:3403
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 58
ref:8-2-1/2558-3403
0/69 8 17-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
5 ID:3402
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ (รหัส 58และ59)
ref:8-2-1/2559-3402
0/69 8 15-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
6 ID:3401
ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ รหัส 58และ59
ref:8-2-1/2559-3401
0/69 6 10-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
7 ID:3384
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย(ล/6)
ref:9-5-1/2561-3384
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2561 -23 แสดง
8 ID:3381
เขียนใบสมัคร...อย่างไรให้ได้งาน
ref:9-1-1/2561-3381
200/145 2 12-01-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-01-2562 -3 แสดง
9 ID:3380
พระมหากษัตริย์กับกับความเป็นไทย
ref:4-6-1/2561-3380
800/139 2 21-11-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-12-2561 -27 แสดง
10 ID:3379
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-1/2561-3379
1/1 5 03-12-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 -28 แสดง
11 ID:3378
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล
ref:9-5-1/2561-3378
0/64 3 30-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21-12-2561 -27 แสดง
12 ID:3377
สตาฟงานราชภัฏวิชาการ (เลือก7)
ref:9-8-1/2561-3377
0/43 7 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-12-2561 -43 แสดง
13 ID:3365
ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์ครุศาสตร์
ref:9-2-1/2561-3365
0/0 8 11-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
14 ID:3362
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 61
ref:8-2-1/2561-3362
0/0 4 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
15 ID:3361
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ref:8-2-1/2561-3361
0/0 3 11-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
16 ID:3359
ฟังบรรยายงานวิจัย
ref:8-2-1/2561-3359
0/1 2 04-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2561 -40 แสดง
17 ID:3358
อบรมบุคลิกภาพ
ref:8-2-1/2561-3358
0/1 7 05-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2561 -40 แสดง
18 ID:3356
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและรักษาความปลอดภัย
ref:8-4-1/2561-3356
0/44 3 28-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-12-2561 -33 แสดง
19 ID:3355
พิธีปิดงานราชภัฏวิชาการ
ref:9-8-1/2561-3355
0/96 2 05-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-12-2561 -43 แสดง
20 ID:3352
สตาฟงานราชภัฏวิชาการ (7)
ref:8-8-1/2561-3352
0/4 7 03-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-12-2561 -43 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 935

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118