Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 20 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 05:05:14

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5291
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 67
ref:2-3-2/2567-5291
250/249 2 15-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2567 -20 แสดง
2 ID:5290
สมานฉันท์พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่
ref:4-3-2/2566-5290
100/48 3 30-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2567 -20 แสดง
3 ID:5287
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ref:2-4-2/2566-5287
0/228 3 27-03-0000 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-12-2567 225 แสดง
4 ID:5268
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 67
ref:2-9-2/2566-5268
0/426 2 20-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937748 แสดง
5 ID:5261
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2567 เลือก
ref:9-8-2/2567-5261
0/40 2 08-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2567 -73 แสดง
6 ID:5260
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2567
ref:8-8-2/2567-5260
0/183 2 08-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2567 -73 แสดง
7 ID:5224
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2567
ref:2-7-1/2567-5224
0/450 3 11-03-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2567 11 แสดง
8 ID:5221
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567
ref:9-1-2/2566-5221
0/378 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
9 ID:5220
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567 (บังคับส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2566-5220
0/2785 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
10 ID:5218
Entech Ambassador 2023
ref:8-5-2/2566-5218
0/174 3 13-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-12-2566 -140 แสดง
11 ID:5209
พิธีถวายราชสดุดี / เสวนา วันราชภัฏ
ref:9-1-2/2566-5209
500/470 3 14-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2567 -95 แสดง
12 ID:5204
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ ขบวน Staff)
ref:9-1-2/2566-5204
0/44 5 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
13 ID:5189
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
ref:7-1-1/2566-5189
1600/1311 3 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-01-2567 -128 แสดง
14 ID:5182
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 2565
ref:7-1-2/2565-5182
143/142 3 14-11-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2567 -136 แสดง
15 ID:5111
กิจกรรมทำบุญสาขาและกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสายรหัส
ref:2-3-1/2566-5111
30/28 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -171 แสดง
16 ID:5110
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสายรหัส
ref:4-3-1/2566-5110
130/123 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -171 แสดง
17 ID:5109
กิจกรรมทำบุญสาขาและทำบุญให้สัตว์ทดลอง
ref:4-3-1/2566-5109
115/112 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -171 แสดง
18 ID:5091
STAFF ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:9-8-1/2566-5091
0/11 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง
19 ID:5090
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566 (3)
ref:8-8-1/2566-5090
0/73 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง
20 ID:5085
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:8-8-1/2566-5085
0/64 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 585

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118