Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 13 user
IP Address: 54.147.142.16

วันที่ :14-11-2561 09:11:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3324
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
ref:2-6-1/2561-3324
1000/1 2 28-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 41 แสดง
2 ID:3318
การพัฒนาภาวะผู้นำบุคลิกภาพและการคิดวิเคราะห์
ref:2-6-1/2561-3318
900/1 4 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 41 แสดง
3 ID:3301
ทำบุญเลี้ยงพระเพล (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3301
50/48 3 25-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935735 แสดง
4 ID:3299
สานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:8-4-1/2561-3299
0/82 3 09-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-10-2561 -19 แสดง
5 ID:3290
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าจากน้องสู่บัณฑิตMs61
ref:2-7-1/2561-3290
0/239 3 19-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -14 แสดง
6 ID:3283
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61 เช้า
ref:8-8-2/2561-3283
0/44 2 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -60 แสดง
7 ID:3282
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:9-8-2/2561-3282
0/109 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -60 แสดง
8 ID:3281
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:8-8-2/2561-3281
0/206 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -60 แสดง
9 ID:3280
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:4-4-2/2560-3280
0/19 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-12-2560 -329 แสดง
10 ID:3275
เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง
ref:9-1-1/2561-3275
150/143 3 08-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-10-2561 -36 แสดง
11 ID:3269
ปฐมนิเทศ 2561 วิทย์
ref:8-8-1/2561-3269
0/130 6 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-07-2561 -118 แสดง
12 ID:3259
ทำบุญตักบาตรตอนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2561-3259
0/117 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 -45 แสดง
13 ID:3256
พี่แกนฐานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ref:9-1-1/2561-3256
0/9 5 23-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-08-2561 -82 แสดง
14 ID:3252
กิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
ref:4-3-1/2561-3252
0/48 6 29-06-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 -45 แสดง
15 ID:3195
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(เลือก)
ref:4-6-2/2561-3195
35/12 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -107 แสดง
16 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/17 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -107 แสดง
17 ID:3186
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3186
0/4 2 00-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 47 แสดง
18 ID:3177
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมแก้)
ref:8-2-2/2560-3177
0/1 4 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2561 -167 แสดง
19 ID:3114
ทำบุญสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2560-3114
0/108 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -167 แสดง
20 ID:3104
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โอนเป็นเลือก
ref:4-6-2/2561-3104
500/154 3 26-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -198 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 382

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118