Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 01:03:13

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3017
รับปริญญา (5 มี.ค. 61)
ref:8-4-2/2560-3017
0/22 3 05-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-03-2561 7 แสดง
2 ID:3008
เปิดงานพระนครคีรี (เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3008
0/29 3 09-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 8 แสดง
3 ID:3007
ค่ายพุธธรรม 61 (3)
ref:8-8-2/2561-3007
0/8 3 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
4 ID:3006
ค่ายพุธธรรม 61 (เลือก)
ref:9-8-2/2561-3006
0/18 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
5 ID:3005
ค่ายพุธธรรม 61
ref:8-8-2/2561-3005
0/89 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -12 แสดง
6 ID:2999
บูมบัณฑิต 2561
ref:9-8-2/2561-2999
0/92 2 05-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-03-2561 -18 แสดง
7 ID:2959
กอดรูปพ่อที่บ้านพ่อ (เวอร์เนเซีย)
ref:9-4-1/2560-2959
0/33 10 19-10-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
8 ID:2929
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 11-12-60
ref:4-2-1/2560-2929
0/1 6 11-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -82 แสดง
9 ID:2928
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 3-12-60
ref:4-2-1/2560-2928
0/1 6 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -82 แสดง
10 ID:2912
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
ref:9-2-1/2560-2912
0/31 8 01-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -82 แสดง
11 ID:2889
จิตอาสามนุษยศาสตร์ 3
ref:4-6-1/2560-2889
900/129 6 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-11-2560 -113 แสดง
12 ID:2888
จิตอาสามนุษยศาสตร์ 2
ref:4-6-1/2560-2888
900/349 3 07-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-11-2560 -113 แสดง
13 ID:2887
จิตอาสามนุษยศาสตร์ 1
ref:4-6-1/2560-2887
900/312 3 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-01-2561 -52 แสดง
14 ID:2882
การปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมที่มั่นคง(รหัส57-60)
ref:9-5-1/2560-2882
0/84 3 13-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13-11-2560 -130 แสดง
15 ID:2869
อุ่นไอธรรมะ 60
ref:2-7-1/2560-2869
0/329 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935499 แสดง
16 ID:2866
PBRU จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2560-2866
350/300 3 01-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935499 แสดง
17 ID:2849
สมาธิและการใคร่ครวญชีวิต (ปี 60)
ref:9-4-1/2560-2849
0/110 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -162 แสดง
18 ID:2848
คลอดสายรหัส (ปี 60)
ref:9-4-1/2560-2848
0/115 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -162 แสดง
19 ID:2847
บายศรีกับต้นแบบนักศึกษา
ref:9-4-1/2560-2847
0/111 3 13-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -162 แสดง
20 ID:2834
เลือกครูดีในดวงใจ
ref:4-3-1/2560-2834
0/336 2 15-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -143 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 339

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118