Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:39

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2883
PBRU จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ref:8-4-1/2560-2883
0/7 3 01-11-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-11-2560 -4 แสดง
2 ID:2867
PBRU จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 57,58,59)
ref:9-4-1/2560-2867
0/72 3 01-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-11-2560 -4 แสดง
3 ID:2863
ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนป่าละอู
ref:4-6-1/2560-2863
100/96 3 16-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2560 -18 แสดง
4 ID:2858
รวมพล คนสร้างแสง
ref:8-5-1/2560-2858
0/22 3 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-10-2560 -39 แสดง
5 ID:2843
ดอกดารารัตน์
ref:9-4-1/2560-2843
0/1 1 15-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -43 แสดง
6 ID:2842
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:8-4-1/2560-2842
0/1 3 29-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -43 แสดง
7 ID:2841
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:9-4-1/2560-2841
0/7 3 29-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -43 แสดง
8 ID:2840
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:4-4-1/2560-2840
0/20 5 29-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -43 แสดง
9 ID:2838
แก้กิจกรรม
ref:4-5-1/2560-2838
0/2 3 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
10 ID:2827
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2827
0/16 5 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-09-2560 -54 แสดง
11 ID:2805
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์2 รอบบ่าย
ref:9-1-1/2560-2805
700/409 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
12 ID:2804
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์1 รอบเช้า
ref:9-1-1/2560-2804
0/381 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
13 ID:2801
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:8-5-1/2560-2801
0/1 5 01-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -71 แสดง
14 ID:2799
คลีนนิ่งเดย์ 1/2560
ref:8-8-1/2560-2799
0/173 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-08-2560 -101 แสดง
15 ID:2788
รับเสร็จ โอนมาเป็นบังคับคณะ
ref:2-6-1/2560-2788
100/6 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-09-2560 -60 แสดง
16 ID:2787
รับเสร็จ โอนมาเป็นเลือกคณะ
ref:4-6-1/2560-2787
100/3 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-09-2560 -70 แสดง
17 ID:2785
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2785
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
18 ID:2784
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2784
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
19 ID:2783
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2783
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
20 ID:2782
โครงการประชารัฐร่วมในปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ref:4-3-1/2560-2782
0/15 3 07-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -18 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 257

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118