Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:44

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3202
สอบธรรมะศึกษา 2560
ref:9-1-1/2560-3202
0/1 8 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -4 แสดง
2 ID:3200
ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
ref:9-1-1/2561-3200
400/284 2 25-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-07-2561 4 แสดง
3 ID:3199
ถวายเทียนหลวง ปี 2561
ref:9-1-1/2561-3199
100/100 3 26-07-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-07-2561 5 แสดง
4 ID:3197
ฉลองเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ref:9-1-1/2561-3197
400/391 2 17-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2561 -4 แสดง
5 ID:3192
ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยธรรมะ 61
ref:9-1-2/2560-3192
0/45 8 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-06-2561 -27 แสดง
6 ID:3181
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี 61
ref:8-4-2/2560-3181
0/52 3 29-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-06-2561 -23 แสดง
7 ID:3178
มหัศจรรย์บ้านสามเรือนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ref:4-6-2/2561-3178
200/2 2 20-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-05-2561 -63 แสดง
8 ID:3156
ชมรมมุสลิม 60
ref:7-1-2/2560-3156
41/33 3 00-00-0000 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2561 -74 แสดง
9 ID:3149
ชมรมเส้นสีศิลป์ 60
ref:7-1-2/2560-3149
103/98 3 08-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-05-2561 -75 แสดง
10 ID:3116
สานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-2/2560-3116
0/106 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2561 -52 แสดง
11 ID:3091
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร(รหัส53)
ref:4-5-2/2560-3091
0/3 5 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21-04-2561 -92 แสดง
12 ID:3089
นาฏกรรมสืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินไทย
ref:4-6-2/2561-3089
500/451 2 12-05-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01-05-2561 -82 แสดง
13 ID:3085
วิศวกรรมกับศิลปะปูนปั้น_สกุลช่างเมืองเพชร
ref:9-5-2/2560-3085
70/56 3 21-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24-04-2561 -89 แสดง
14 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/204 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -234 แสดง
15 ID:3082
ศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 60
ref:8-9-2/2560-3082
0/70 3 05-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -113 แสดง
16 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/160 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -102 แสดง
17 ID:3056
ละครพันทางเรื่อง พระลอ จากแมนสรวง สู่เมืองสรอง
ref:4-6-1/2561-3056
250/230 2 18-04-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2561 -83 แสดง
18 ID:3042
ปีใหม่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 61
ref:8-9-2/2560-3042
0/107 3 00-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-04-2561 -105 แสดง
19 ID:3029
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(5 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3029
0/55 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -114 แสดง
20 ID:3028
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7(4 ธ.ค.60-กิจกรรมเลือก)
ref:9-5-1/2560-3028
0/53 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-03-2561 -114 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 451

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118