Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 01:08:33

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4004
ช่วยงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34
ref:10-10-2/2562-4004
0/12 36 06-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-06-2563 -42 แสดง
2 ID:3996
ชมรมพัฒนศ.เป็นผู้ประกอบการ UBIs 2562
ref:7-1-2/2562-3996
0/32 3 19-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 19-06-2563 -53 แสดง
3 ID:3989
ชมรมปฐมวัยร่วมใจ 2562
ref:7-1-2/2562-3989
0/119 3 06-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 09-06-2563 -63 แสดง
4 ID:3980
ธนาคารขยะ62(2)
ref:9-1-2/2562-3980
0/1 2 05-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-06-2563 -67 แสดง
5 ID:3979
ธนาคารขยะ62(9)
ref:9-1-2/2562-3979
0/1 9 05-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-06-2563 -67 แสดง
6 ID:3972
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3972
0/40 30 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
7 ID:3971
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(25กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3971
0/16 25 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
8 ID:3970
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(20กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3970
0/34 20 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
9 ID:3969
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(15กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3969
0/15 15 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
10 ID:3968
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(10กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3968
0/31 10 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
11 ID:3967
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(5กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3967
0/20 5 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
12 ID:3966
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(4กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3966
0/40 4 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
13 ID:3965
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(3กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3965
0/36 3 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
14 ID:3964
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย(2กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3964
0/69 2 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
15 ID:3960
ร่วมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 กยศ.(25)
ref:10-10-2/2562-3960
0/16 25 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
16 ID:3959
ร่วมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 กยศ.(20)
ref:10-10-2/2562-3959
0/10 20 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
17 ID:3958
ร่วมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 กยศ.(15)
ref:10-10-2/2562-3958
0/15 15 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
18 ID:3957
ร่วมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 กยศ.(10)
ref:10-10-2/2562-3957
0/14 10 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
19 ID:3956
ร่วมรณรงค์การป้องกันโควิด-19 กยศ.(5)
ref:10-10-2/2562-3956
0/29 5 00-00-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 00-00-0000 -936370 แสดง
20 ID:3940
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:2-7-2/2563-3940
0/30 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 594

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118