Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2884
ชมรม English Club 2016
ref:7-1-2/2559-2884
119/86 3 17-11-2560 2/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-11-2560 -2 แสดง
2 ID:2872
รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติกราบพระบาทครั้งสุดท้าย
ref:9-1-1/2560-2872
0/8 3 24-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2560 -18 แสดง
3 ID:2850
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ สวรรคต ครบ ๑ ปี
ref:9-1-1/2560-2850
0/991 2 13-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-10-2560 -35 แสดง
4 ID:2839
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ref:9-1-1/2560-2839
100/97 2 06-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-10-2560 -38 แสดง
5 ID:2837
วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
ref:9-1-1/2560-2837
300/232 2 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 12-10-2560 -37 แสดง
6 ID:2836
พิธีไหว้ครู 2560
ref:7-1-1/2560-2836
0/1824 4 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
7 ID:2835
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ref:7-1-1/2560-2835
0/1862 6 19-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
8 ID:2828
Young Love รักเป็น ปลอดภัย
ref:9-1-1/2560-2828
500/477 3 05-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 16-10-2560 -33 แสดง
9 ID:2820
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (27กย.60)
ref:9-1-1/2560-2820
300/202 2 27-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2560 -50 แสดง
10 ID:2819
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (26.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2819
200/192 2 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-09-2560 -51 แสดง
11 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/161 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -52 แสดง
12 ID:2805
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์2 รอบบ่าย
ref:9-1-1/2560-2805
700/409 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
13 ID:2804
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์1 รอบเช้า
ref:9-1-1/2560-2804
0/381 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
14 ID:2778
Work Rally Freshy PBRU 2017
ref:9-1-2/2559-2778
42/42 5 21-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -85 แสดง
15 ID:2776
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 59
ref:7-1-2/2559-2776
32/31 3 23-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 23-08-2560 -87 แสดง
16 ID:2772
ดื่มนมชมบอล
ref:9-1-1/2560-2772
0/854 2 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -53 แสดง
17 ID:2771
ดื่มนมชมบอล (รหัส53-55)
ref:3-1-1/2560-2771
100/23 3 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -85 แสดง
18 ID:2770
ประกวดมิสซูปร้าเพชรบุรี
ref:9-1-1/2560-2770
0/282 3 15-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 16-08-2560 -94 แสดง
19 ID:2767
ชมรมเพชรคีรีอาสาพยาบาล 2559
ref:7-1-2/2559-2767
0/74 3 11-08-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -99 แสดง
20 ID:2765
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน (รหัส56-59)
ref:9-1-1/2560-2765
208/194 3 23-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -99 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 604

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118