Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 04:05:52

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5272
นักกีฬา นนทรีเกมส์ 2567
ref:9-1-2/2566-5272
0/81 10 26-01-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2567 -50 แสดง
2 ID:5241
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เลือก)
ref:9-1-2/2566-5241
0/2 3 28-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2567 -81 แสดง
3 ID:5236
การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีการศึกษา2566
ref:8-1-1/2566-5236
0/1223 5 22-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) กองพัฒนานักศึกษา 27-02-2567 -82 แสดง
4 ID:5235
เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566
ref:9-1-2/2566-5235
300/224 3 06-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-03-2567 -75 แสดง
5 ID:5234
การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงาน (บังคับ64)
ref:7-1-2/2566-5234
0/895 8 25-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
6 ID:5221
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567
ref:9-1-2/2566-5221
0/378 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
7 ID:5220
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567 (บังคับส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2566-5220
0/2785 2 03-04-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-04-2567 -47 แสดง
8 ID:5219
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(บังคับส่วนกลาง)
ref:7-1-2/2566-5219
0/834 3 28-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 28-02-2567 -81 แสดง
9 ID:5211
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วันราชภัฏ 67
ref:9-1-2/2566-5211
200/191 3 14-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2567 -94 แสดง
10 ID:5210
PBRU Music Contest 2024
ref:9-1-2/2566-5210
1050/1012 4 14-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2567 -94 แสดง
11 ID:5209
พิธีถวายราชสดุดี / เสวนา วันราชภัฏ
ref:9-1-2/2566-5209
500/470 3 14-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-02-2567 -95 แสดง
12 ID:5208
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันราชภัฏ 67
ref:9-1-2/2566-5208
350/302 2 14-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2567 -94 แสดง
13 ID:5207
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น
ref:9-1-2/2566-5207
520/509 3 07-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 06-02-2567 -103 แสดง
14 ID:5205
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ ขบวน Staff)
ref:9-1-2/2566-5205
0/1 3 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
15 ID:5204
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ ขบวน Staff)
ref:9-1-2/2566-5204
0/44 5 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
16 ID:5203
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ Staff)
ref:9-1-2/2566-5203
0/6 8 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
17 ID:5202
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 44 (กองเชียร์ Staff)
ref:9-1-2/2566-5202
0/233 10 28-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-01-2567 -110 แสดง
18 ID:5189
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
ref:7-1-1/2566-5189
1600/1311 3 00-00-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-01-2567 -128 แสดง
19 ID:5188
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ref:7-1-1/2566-5188
1600/1334 5 26-06-0000 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 11-01-2567 -129 แสดง
20 ID:5187
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่
ref:9-1-2/2566-5187
48/38 3 12-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 04-01-2567 -136 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 1011

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118