Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4619
อบรม อาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2565
ref:9-1-1/2565-4619
1000/993 3 10-09-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-09-2565 -7 แสดง
2 ID:4606
ชมรม To Be Number One 2563
ref:7-1-2/2563-4606
211/210 3 01-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2565 -38 แสดง
3 ID:4595
ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน
ref:9-1-1/2565-4595
350/280 4 29-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 22-08-2565 -41 แสดง
4 ID:4594
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ65)
ref:9-1-1/2565-4594
50/17 3 27-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 17-08-2565 -46 แสดง
5 ID:4588
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรชัยมงคล(วันแม่65)
ref:9-1-1/2565-4588
500/343 3 11-08-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 30-08-2565 -33 แสดง
6 ID:4584
ชมรม E-sport 2564
ref:7-1-2/2564-4584
184/184 3 19-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-08-2565 -55 แสดง
7 ID:4582
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 2564
ref:7-1-2/2564-4582
47/47 3 11-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 05-08-2565 -58 แสดง
8 ID:4581
หลักสูตร Basic English for Workplace Communication
ref:9-1-3/2564-4581
2/2 8 11-07-2565 3/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-08-2565 -58 แสดง
9 ID:4580
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร Everyday English
ref:9-1-3/2565-4580
5/4 5 11-07-2565 3/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-08-2565 -58 แสดง
10 ID:4579
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร Everyday English (20 ชั่วโมง)
ref:9-1-3/2564-4579
20/18 8 11-07-2565 3/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-08-2565 -58 แสดง
11 ID:4561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2565
ref:9-1-1/2565-4561
400/391 2 27-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-08-2565 -55 แสดง
12 ID:4555
Young Love รักเป็น ปลอดภัย 2022
ref:9-1-1/2565-4555
490/463 2 06-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-07-2565 -75 แสดง
13 ID:4554
ถวายเทียนพรรษา(ส่วนกลาง) 2565
ref:9-1-1/2565-4554
50/30 3 12-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-07-2565 -76 แสดง
14 ID:4536
กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 2565
ref:9-1-2/2564-4536
1000/908 3 20-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-06-2565 -100 แสดง
15 ID:4534
การพัฒนาชีวิต เพื่อปรับมุมมองแนวคิด ในยุคดิจิทัล
ref:9-1-2/2564-4534
1500/1183 3 25-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-06-2565 -99 แสดง
16 ID:4533
รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร (เลือก)
ref:9-1-2/2564-4533
20/19 5 08-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-06-2565 -115 แสดง
17 ID:4532
วิศวกรสังคม PBRU GEN Z สืบสาน รักษา และต่อยอดฯ
ref:9-1-2/2564-4532
70/66 6 19-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 07-06-2565 -117 แสดง
18 ID:4526
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ref:7-1-2/2564-4526
208/207 3 10-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 01-06-2565 -123 แสดง
19 ID:4525
คิดสร้างสรรค์วัยรุ่น Gen-Z
ref:9-1-2/2564-4525
520/515 3 08-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-06-2565 -116 แสดง
20 ID:4524
อนาคตสดใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด
ref:9-1-2/2564-4524
500/492 3 01-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 01-06-2565 -123 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 897

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118