Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 11 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2933
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีใหม่ 2561
ref:9-1-2/2560-2933
505/504 2 10-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-01-2561 -6 แสดง
2 ID:2896
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ref:9-1-1/2560-2896
1000/980 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -1 แสดง
3 ID:2892
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (4 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2892
500/496 3 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 19-01-2561 3 แสดง
4 ID:2891
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (3 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2891
500/476 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-01-2561 2 แสดง
5 ID:2890
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (2 ธ.ค.60)
ref:9-1-1/2560-2890
1000/983 3 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-01-2561 -1 แสดง
6 ID:2886
Smart PBRU 2560
ref:9-1-2/2560-2886
0/1640 3 18-10-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2561 -8 แสดง
7 ID:2885
เปิดโลกชมรม 2560
ref:7-1-2/2560-2885
0/1630 2 18-10-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 08-01-2561 -8 แสดง
8 ID:2884
ชมรม English Club 2016
ref:7-1-2/2559-2884
119/94 3 17-11-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-11-2560 -61 แสดง
9 ID:2872
รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติกราบพระบาทครั้งสุดท้าย
ref:9-1-1/2560-2872
0/8 3 24-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-10-2560 -77 แสดง
10 ID:2850
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ สวรรคต ครบ ๑ ปี
ref:9-1-1/2560-2850
0/974 2 13-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-10-2560 -94 แสดง
11 ID:2839
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ref:9-1-1/2560-2839
100/97 2 06-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-10-2560 -97 แสดง
12 ID:2837
วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
ref:9-1-1/2560-2837
300/230 2 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 12-10-2560 -96 แสดง
13 ID:2836
พิธีไหว้ครู 2560
ref:7-1-1/2560-2836
0/1835 4 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง
14 ID:2835
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ref:7-1-1/2560-2835
0/1866 6 19-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง
15 ID:2828
Young Love รักเป็น ปลอดภัย
ref:9-1-1/2560-2828
500/465 3 05-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 16-10-2560 -92 แสดง
16 ID:2820
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (27กย.60)
ref:9-1-1/2560-2820
300/194 2 27-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-09-2560 -109 แสดง
17 ID:2819
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (26.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2819
200/190 2 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 28-09-2560 -110 แสดง
18 ID:2818
กิจกรรมเกษตรแฟร์เพชรบุรี (24.กย.60)
ref:9-1-1/2560-2818
200/159 2 24-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-09-2560 -111 แสดง
19 ID:2805
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์2 รอบบ่าย
ref:9-1-1/2560-2805
700/407 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง
20 ID:2804
ร้อยดวงใจ บูชาดารารัตน์1 รอบเช้า
ref:9-1-1/2560-2804
0/381 3 07-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -112 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 611

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118