Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 52.91.221.160

วันที่ :21-03-2562 03:03:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3473
การสร้างกำแพงความรู้ปัองกันปัญหาอาชญากรรมจากยาเสพติด(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3473
200/69 6 25-03-2562 2/2561 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2562 7 แสดง
2 ID:3466
ถ่ายทอดสดพิธีปิดกีฬาพ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3466
2/2 4 22-03-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 4 แสดง
3 ID:3465
ถ่ายทอดสดการประกวด Star of PCNK 2019(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3465
4/4 6 21-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 4 แสดง
4 ID:3464
ถ่ายทอดสดการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3464
2/2 8 20-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 4 แสดง
5 ID:3463
ถ่ายทอดสดพิธีเปิดกีฬาพ.จ.น.ก.ครั้งที่ 41(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3463
4/4 8 19-03-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2562 4 แสดง
6 ID:3461
ร่วมกิจกรรมการฟังบรรยาย ขยายผล ของวิทยากรจิตอาสา 904 (กยศ.)
ref:9-10-2/2561-3461
100/52 4 09-03-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 11-03-2562 -10 แสดง
7 ID:3456
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3456
100/48 36 01-03-2562 2/2561 เปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2562 13 แสดง
8 ID:3451
บริจาคโลหิต (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3451
100/85 8 28-02-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-03-2562 -20 แสดง
9 ID:3450
จิตอาสาปลูกต้นทองอุไร (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3450
0/102 10 18-02-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-02-2562 -29 แสดง
10 ID:3447
ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่ (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3447
30/21 2 18-02-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-02-2562 -29 แสดง
11 ID:3444
ช่วยงานถ่ายทอดสดกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรครั้งที่40(กยศ)
ref:10-10-2/2561-3444
4/4 10 21-02-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 22-02-2562 -27 แสดง
12 ID:3443
ช่วยงานกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (กยศ.) ภาคกลางวัน
ref:10-10-2/2561-3443
8/5 18 02-12-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-02-2562 -38 แสดง
13 ID:3442
ช่วยงานกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3442
3/3 9 02-12-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-02-2562 -38 แสดง
14 ID:3441
ช่วยงานกิจกรรมราชภัฏวิจัยและอาเซียนสัมพันธ์(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3441
34/34 36 01-12-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-02-2562 -38 แสดง
15 ID:3440
โครงการอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาตนเอง(กยศ)
ref:9-10-2/2561-3440
200/130 4 27-02-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 28-02-2562 -21 แสดง
16 ID:3439
ร่วมเครือข่ายจิตอาสาตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุโทรทัศน์(กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3439
20/5 12 09-02-2562 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 11-02-2562 -38 แสดง
17 ID:3435
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)
ref:9-10-2/2561-3435
100/74 36 06-02-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 15-03-2562 -6 แสดง
18 ID:3434
ร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (กยศ.)
ref:9-10-2/2561-3434
30/17 4 08-02-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 11-02-2562 -38 แสดง
19 ID:3432
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (กยศ.)
ref:9-10-2/2561-3432
50/10 3 01-02-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 06-02-2562 -43 แสดง
20 ID:3431
ช่วยงานสถาบันวิจัยฯ (กยศ.)
ref:10-10-2/2561-3431
1/1 21 28-11-2561 2/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 24-01-2562 -56 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 446

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118