Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 01:08:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4012
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ref:8-2-1/2563-4012
0/103 2 25-06-2563 1/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-06-2563 -42 แสดง
2 ID:3993
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A2)
ref:8-2-2/2562-3993
0/63 3 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -65 แสดง
3 ID:3987
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (B1)
ref:8-2-2/2562-3987
0/17 4 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 15-06-2563 -57 แสดง
4 ID:3977
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A1)
ref:8-2-2/2563-3977
0/60 6 28-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -65 แสดง
5 ID:3955
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A2)
ref:8-2-2/2562-3955
0/62 3 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
6 ID:3953
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B2)
ref:8-2-2/2562-3953
0/36 2 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
7 ID:3952
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B1)
ref:8-2-2/2562-3952
0/129 4 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
8 ID:3951
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A1)
ref:8-2-2/2562-3951
0/229 6 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
9 ID:3924
การเพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
ref:9-2-2/2562-3924
0/38 6 18-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 05-05-2563 -98 แสดง
10 ID:3911
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ref:8-2-2/2562-3911
0/318 2 20-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 20-04-2563 -113 แสดง
11 ID:3879
อบรมการป้องกันภัยจากโรคร้ายยุคดิจิทัล COVIT-19
ref:4-2-2/2562-3879
500/59 3 11-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 11-03-2563 -153 แสดง
12 ID:3849
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Novel Food Service
ref:9-2-2/2562-3849
20/19 3 19-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 19-02-2563 -173 แสดง
13 ID:3847
ศิลปะบำบัด
ref:8-2-2/2562-3847
266/266 2 29-02-2020 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 04-03-2563 -160 แสดง
14 ID:3846
ดนตรีบำบัด
ref:8-2-2/2562-3846
264/264 2 29-02-2020 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 04-03-2563 -160 แสดง
15 ID:3812
อาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน
ref:8-2-2/2562-3812
265/264 2 25-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 05-02-2563 -187 แสดง
16 ID:3811
คหกรรมสำหรับครู
ref:8-2-2/2562-3811
266/264 2 25-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 05-02-2563 -187 แสดง
17 ID:3806
งานวิ่งการกุศล
ref:9-2-1/2562-3806
0/6 2 04-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-12-2562 -231 แสดง
18 ID:3804
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
ref:9-2-1/2562-3804
0/56 4 06-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936370 แสดง
19 ID:3803
จราจรงานอาเซียนวันที่ 5 ธ.ค. 62
ref:9-2-1/2562-3803
0/29 3 05-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936370 แสดง
20 ID:3802
จราจรงานอาเซียนวันที่ 4 ธ.ค. 62
ref:9-2-1/2562-3802
0/34 3 04-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936370 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 328

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118