Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 07:01:12

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3405
บายศรีสู่ขวัญ คณะครุศาสตร์ รหัส 58 และ 59
ref:8-2-1/2559-3405
0/0 2 20-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
2 ID:3404
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 59
ref:8-2-1/2559-3404
0/0 4 17-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
3 ID:3403
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 58
ref:8-2-1/2558-3403
0/69 8 17-07-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
4 ID:3402
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ (รหัส 58และ59)
ref:8-2-1/2559-3402
0/69 8 15-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
5 ID:3401
ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ รหัส 58และ59
ref:8-2-1/2559-3401
0/69 6 10-07-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
6 ID:3369
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 3 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2561-3369
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
7 ID:3368
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 2
ref:8-2-1/2561-3368
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
8 ID:3367
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 1
ref:8-2-1/2561-3367
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
9 ID:3366
แห่เทียนเข้าพรรษา
ref:9-2-1/2561-3366
0/0 2 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
10 ID:3365
ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์ครุศาสตร์
ref:9-2-1/2561-3365
0/0 8 11-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
11 ID:3364
ค่ายคุณธรรม 60
ref:8-2-1/2561-3364
0/0 3 04-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
12 ID:3363
พัฒนาวินัย
ref:8-2-1/2561-3363
0/0 3 05-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
13 ID:3362
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 61
ref:8-2-1/2561-3362
0/0 4 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
14 ID:3361
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ref:8-2-1/2561-3361
0/0 3 11-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
15 ID:3360
เลือกครูดีในดวงใจ
ref:9-2-1/2561-3360
0/0 2 15-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 -18 แสดง
16 ID:3359
ฟังบรรยายงานวิจัย
ref:8-2-1/2561-3359
0/1 2 04-12-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2561 -40 แสดง
17 ID:3358
อบรมบุคลิกภาพ
ref:8-2-1/2561-3358
0/1 7 05-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2561 -40 แสดง
18 ID:3357
วิ่งเก็บขยะ
ref:8-2-1/2561-3357
0/1 3 04-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 08-12-2561 -40 แสดง
19 ID:3218
กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:8-2-2/2561-3218
0/93 2 25-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -163 แสดง
20 ID:3217
กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:9-2-2/2560-3217
0/61 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -163 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 289

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118