Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:38

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2879
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 27-10-60
ref:4-2-1/2560-2879
0/1 6 27-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 12 แสดง
2 ID:2878
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 13-10-60
ref:4-2-1/2560-2878
0/1 6 13-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 12 แสดง
3 ID:2877
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 3-10-60
ref:2-2-1/2560-2877
0/1 6 03-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 12 แสดง
4 ID:2857
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่60
ref:8-2-1/2560-2857
0/125 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-10-2560 -19 แสดง
5 ID:2856
บายศรีสู่ขวัญ60
ref:8-2-1/2560-2856
0/124 2 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-10-2560 -19 แสดง
6 ID:2851
ปฐมนิเทศ 60
ref:8-2-1/2560-2851
0/115 2 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 12 แสดง
7 ID:2807
เลือกครูดีในดวงใจ2560
ref:9-2-1/2560-2807
0/394 2 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-09-2560 -49 แสดง
8 ID:2762
แห่เทียนพรรษา 2560
ref:9-2-1/2560-2762
0/50 2 05-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-07-2560 -110 แสดง
9 ID:2734
ค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาวะทางใจ
ref:9-2-2/2559-2734
0/0 8 27-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2560 -141 แสดง
10 ID:2733
อบรมผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2559-2733
0/0 8 19-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2560 -141 แสดง
11 ID:2732
อบรมครุศาสตร์ไร้พุง
ref:9-2-2/2559-2732
0/0 8 19-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2560 -141 แสดง
12 ID:2656
ทำความสะอาดวัดสำมะโรง
ref:9-2-2/2559-2656
12/11 4 29-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 01-05-2560 -201 แสดง
13 ID:2652
ร่วมพิธีเปิดแข่งขันเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลก
ref:9-2-2/2559-2652
30/1 4 29-04-2560 2/2559 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -202 แสดง
14 ID:2637
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
ref:9-2-2/2559-2637
0/28 4 22-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -202 แสดง
15 ID:2636
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 52-55)
ref:2-2-2/2559-2636
0/3 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -202 แสดง
16 ID:2635
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 56-59)
ref:8-2-2/2559-2635
0/53 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -202 แสดง
17 ID:2630
บันทึกความดี ประจำเดือน เมษายน 2560 (บังคับคณะเก่า)
ref:2-2-2/2559-2630
0/0 4 30-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 01-05-2560 -201 แสดง
18 ID:2629
บันทึกความดี ประจำเดือน เมษายน 2560 (เลือกคณะเก่า)
ref:4-2-2/2559-2629
0/3 4 30-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 01-05-2560 -201 แสดง
19 ID:2628
บันทึกความดี ประจำเดือน เมษายน 2560 (เลือก56)
ref:9-2-2/2559-2628
0/1 4 30-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 01-05-2560 -201 แสดง
20 ID:2627
บันทึกความดี ประจำเดือน เมษายน 2560 (บังคับคณะ56)
ref:8-2-2/2559-2627
0/9 4 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 01-05-2560 -201 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118