Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 17 user
IP Address: 54.147.142.16

วันที่ :14-11-2561 08:11:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3218
กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:8-2-2/2561-3218
0/93 2 25-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -99 แสดง
2 ID:3217
กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:9-2-2/2560-3217
0/61 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -99 แสดง
3 ID:3216
เลือกตั้งนายกสโมสรนศ. 61
ref:8-2-2/2560-3216
0/345 2 24-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -99 แสดง
4 ID:3215
กีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:9-2-2/2560-3215
0/177 4 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -99 แสดง
5 ID:3214
Big cleaning day
ref:9-2-2/2560-3214
0/82 2 14-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 07-08-2561 -99 แสดง
6 ID:3207
วิ่งเก็บขยะ
ref:9-2-1/2561-3207
41/41 3 04-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 04-08-2561 -102 แสดง
7 ID:3177
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมแก้)
ref:8-2-2/2560-3177
0/1 4 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2561 -167 แสดง
8 ID:3135
ทำความสะอาดวัด
ref:8-2-2/2560-3135
0/1 2 16-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 03-05-2561 -195 แสดง
9 ID:3067
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) เลือก
ref:9-2-2/2560-3067
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -217 แสดง
10 ID:3066
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) บังคับ
ref:7-2-2/2560-3066
0/116 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -217 แสดง
11 ID:3061
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ref:9-2-2/2560-3061
0/22 2 10-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935735 แสดง
12 ID:3048
ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
ref:9-2-2/2560-3048
40/28 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-04-2561 -203 แสดง
13 ID:3025
จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9
ref:8-2-1/2560-3025
0/3 3 26-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-03-2561 -231 แสดง
14 ID:2979
เปิดงานพระนครคีรี คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2560-2979
60/42 3 09-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 09-02-2561 -278 แสดง
15 ID:2958
จิตอาสา นศ.ตกค้าง
ref:9-2-2/2560-2958
0/1 2 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -292 แสดง
16 ID:2957
จิตอาสา นศ.ตกค้าง
ref:8-2-2/2560-2957
0/1 4 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -292 แสดง
17 ID:2956
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 นศ.ตกค้าง
ref:8-2-1/2560-2956
0/1 8 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -292 แสดง
18 ID:2932
จัดห้องเรียน รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
ref:8-2-1/2560-2932
0/1 4 23-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -318 แสดง
19 ID:2931
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2560-2931
0/296 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -308 แสดง
20 ID:2929
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 11-12-60
ref:4-2-1/2560-2929
0/1 6 11-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -318 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 271

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118