Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 22 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:29

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2932
จัดห้องเรียน รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
ref:8-2-1/2560-2932
0/1 4 23-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
2 ID:2931
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2560-2931
0/289 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -6 แสดง
3 ID:2929
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 11-12-60
ref:4-2-1/2560-2929
0/1 6 11-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
4 ID:2928
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 3-12-60
ref:4-2-1/2560-2928
0/1 6 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
5 ID:2915
ช่วยงานสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่
ref:9-2-1/2560-2915
0/11 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-12-2560 -27 แสดง
6 ID:2914
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 1
ref:8-2-1/2560-2914
0/122 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -6 แสดง
7 ID:2913
จิตอาสาทำความสะอาดวัดลาดโพธิ์
ref:9-2-1/2560-2913
0/266 3 01-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
8 ID:2912
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
ref:9-2-1/2560-2912
0/31 8 01-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
9 ID:2911
ทำกิจกรรมที่บูทคณะงานอาเซียน
ref:9-2-1/2560-2911
0/6 4 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 15-12-2560 -32 แสดง
10 ID:2910
ทำกิจกรรมที่บูทคณะงานอาเซียน
ref:9-2-1/2560-2910
0/7 4 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 15-12-2560 -32 แสดง
11 ID:2909
จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9
ref:9-2-1/2560-2909
0/26 6 26-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-12-2560 -27 แสดง
12 ID:2908
รำเทิดพระเกียรติในหลวงร.9
ref:9-2-1/2560-2908
0/8 3 21-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-12-2560 -27 แสดง
13 ID:2901
ร่วมกิจกรรมวิ่งหาดเจ้าฯ
ref:9-2-1/2560-2901
0/13 3 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
14 ID:2900
ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (5 ธ.ค.60)
ref:9-2-1/2560-2900
0/30 4 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
15 ID:2899
ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (4 ธ.ค.60)
ref:9-2-1/2560-2899
0/30 4 04-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
16 ID:2898
ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (3 ธ.ค.60)
ref:9-2-1/2560-2898
0/30 4 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
17 ID:2897
ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ (2 ธ.ค.60)
ref:9-2-1/2560-2897
0/31 4 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -16 แสดง
18 ID:2879
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 27-10-60
ref:4-2-1/2560-2879
0/2 6 27-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 -47 แสดง
19 ID:2878
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 13-10-60
ref:4-2-1/2560-2878
0/2 6 13-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 -47 แสดง
20 ID:2877
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 3-10-60
ref:2-2-1/2560-2877
0/2 6 03-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-11-2560 -47 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 254

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118