Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4617
อัตลักษณา ภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 16
ref:4-3-1/2565-4617
15/6 3 09-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2565 -2 แสดง
2 ID:4550
จิตอาสาปลูกหญ้าอาหารสัตว์ วิทยาเขตโป่งสลอด
ref:9-3-1/2565-4550
90/73 3 27-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2565 -2 แสดง
3 ID:4549
ตักบาตร เนื่องอาสาหบูชา และเข้าพรรษา 2565
ref:9-3-1/2565-4549
250/192 2 11-07-2565 1/2565 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2565 -63 แสดง
4 ID:4540
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ฯ
ref:9-3-2/2564-4540
70/69 2 01-07-2565 2/2564 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2565 -63 แสดง
5 ID:4538
เกษตรจิตอาสาพัฒนาคณะ รอบที่ 9
ref:4-3-2/2564-4538
100/56 3 27-06-2565 2/2564 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2565 -63 แสดง
6 ID:4491
จิตอาสาพัฒนาคณะรอบที่ 8
ref:4-3-2/2564-4491
30/13 3 28-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2565 -124 แสดง
7 ID:4490
การนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ RUCA ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
ref:2-3-2/2564-4490
25/14 3 03-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
8 ID:4487
เกษตรจิตอาสาพัฒนาคณะรอบที่ 7
ref:9-3-2/2564-4487
20/7 3 23-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
9 ID:4486
เกษตรวิถีไทย สงกรานต์วิถีใหม่ (ประเภทเลือก)
ref:8-3-2/2564-4486
60/1 2 13-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
10 ID:4485
เกษตรวิถีไทย สงกรานต์วิถีใหม่ (ประเภทบังคับ)
ref:2-3-2/2564-4485
120/58 2 13-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
11 ID:4478
เกษตรจิตอาสาพัฒนาคณะรอบที่ 6
ref:9-3-2/2564-4478
50/50 3 21-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-06-2565 -94 แสดง
12 ID:4477
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.65
ref:4-3-2/2564-4477
15/8 3 02-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
13 ID:4476
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2564-4476
250/194 2 07-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
14 ID:4475
การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน และศิษย์ลาครู
ref:2-3-2/2564-4475
100/35 3 08-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
15 ID:4465
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 65
ref:2-3-2/2564-4465
150/131 3 12-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
16 ID:4464
เกษตรจิตอาสาพัฒนาคณะ รอบที่ 5
ref:4-3-2/2564-4464
35/30 3 02-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
17 ID:4463
ปัจฉิมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
ref:2-3-2/2564-4463
100/74 3 08-04-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
18 ID:4462
เกษตรจิตอาสาพัฒนาคณะ รอบที่ 4
ref:4-3-2/2564-4462
30/27 3 30-03-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
19 ID:4424
ยุวเกษตรพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:2-3-2/2564-4424
30/22 5 26-03-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง
20 ID:4423
เกษตรจิตอาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง
ref:4-3-2/2564-4423
30/17 5 26-03-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2565 -155 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 297

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118