Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 24 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5131
AG แพรวพราว ดาวเกี้ยวเดือน ปี 2
ref:2-3-2/2566-5131
250/191 4 09-12-2566 2/2566 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2566 23 แสดง
2 ID:5128
การเรียนรู้และฝึกปฎิบัติการถ่ายทอดความรู้นกพื้นถิ่น
ref:4-3-1/2566-5128
30/17 3 03-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-11-2566 -38 แสดง
3 ID:5112
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-1/2566-5112
56/56 3 19-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
4 ID:5111
กิจกรรมทำบุญสาขาและกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสายรหัส
ref:2-3-1/2566-5111
30/28 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
5 ID:5110
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสายรหัส
ref:4-3-1/2566-5110
130/122 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
6 ID:5109
กิจกรรมทำบุญสาขาและทำบุญให้สัตว์ทดลอง
ref:4-3-1/2566-5109
115/111 3 17-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
7 ID:5101
Phetchaburi Creative City Of Gastronomy To Enhance
ref:4-3-1/2566-5101
100/25 3 18-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
8 ID:5079
สัตวศาสตร์จิตอาสา
ref:4-3-1/2566-5079
44/44 3 20-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-11-2566 -18 แสดง
9 ID:5012
บูมบัณฑิต
ref:2-3-1/2566-5012
150/136 3 22-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-10-2566 -47 แสดง
10 ID:4986
ผู้บริหารคณะพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
ref:4-3-1/2566-4986
50/26 2 16-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16-09-2566 -83 แสดง
11 ID:4981
ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา
ref:2-3-1/2566-4981
25/21 3 07-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 07-09-2566 -92 แสดง
12 ID:4966
จิตอาสาพัฒนาคณะ ครั้งที่ 1/2566
ref:4-3-1/2566-4966
60/55 2 18-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2566 -69 แสดง
13 ID:4965
ผู้บริหารคณะพบนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4
ref:8-3-1/2566-4965
200/121 2 16-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2566 -69 แสดง
14 ID:4953
อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่17
ref:2-3-1/2566-4953
20/20 3 05-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 05-09-2566 -94 แสดง
15 ID:4944
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ
ref:2-3-1/2566-4944
110/105 3 13-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2566 -69 แสดง
16 ID:4943
การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศสำหรับงานวิจัย
ref:2-3-1/2566-4943
25/15 3 02-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-08-2566 -130 แสดง
17 ID:4942
กีฬาฮาเฮ ประสาเกษตร
ref:2-3-1/2566-4942
320/313 3 19-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 19-08-2566 -111 แสดง
18 ID:4935
ครูดีในดวงใจ
ref:2-3-1/2566-4935
300/288 2 06-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 06-08-2566 -124 แสดง
19 ID:4934
วัวเทียมเกวียน ถวายเทียนจำนำพรรษา
ref:4-3-1/2566-4934
350/215 2 30-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-08-2566 -100 แสดง
20 ID:4933
เตรียมความพร้อมระดับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ref:4-3-1/2566-4933
60/45 3 23-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 23-08-2566 -107 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 346

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118