Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 06:02:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3809
รากไทย ณ เมืองเพ็ชร เมืองช่างแห่งสยาม ครั้งที่ 2
ref:4-3-1/2562-3809
0/58 3 28-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2563 8 แสดง
2 ID:3747
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ref:4-3-1/2562-3747
0/16 6 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
3 ID:3704
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3704
0/64 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
4 ID:3703
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3703
0/13 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-10-2562 -114 แสดง
5 ID:3702
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3702
0/7 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
6 ID:3701
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3701
0/68 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
7 ID:3700
กิจกรรมแข่งกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3700
0/31 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
8 ID:3699
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3699
0/81 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
9 ID:3698
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3698
0/47 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -83 แสดง
10 ID:3689
ครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2561-3689
0/14 2 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -113 แสดง
11 ID:3678
เลือกครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2562-3678
0/387 2 09-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -113 แสดง
12 ID:3637
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:4-3-1/2562-3637
0/137 3 27-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
13 ID:3636
ทำบุญตักบาตรแห่วัวเทียมเกวียน
ref:4-3-1/2562-3636
0/98 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
14 ID:3635
ทำบุญตักบาตร์ต้อนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2562-3635
0/110 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
15 ID:3634
แห่วัวเทียมเกวียน
ref:2-3-1/2562-3634
0/108 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
16 ID:3633
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร 62
ref:2-3-1/2562-3633
0/110 3 22-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
17 ID:3632
ถวายเทียนพรรษาเกษตร
ref:2-3-1/2562-3632
0/138 3 11-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
18 ID:3631
อัตลักษณาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 15
ref:4-3-1/2562-3631
0/7 3 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
19 ID:3630
อัตลักษณาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 15
ref:2-3-1/2562-3630
0/157 3 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -159 แสดง
20 ID:3607
งานเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำปี 62
ref:4-3-2/2561-3607
0/15 3 20-06-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-07-2562 -205 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 241

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118