Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 22 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2944
เกษตรรักสิ่งแวดล้อม
ref:8-3-2/2560-2944
0/6 5 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-03-2561 74 แสดง
2 ID:2942
เกษตรแฟร์ (ฟังเสวนา
ref:9-3-1/2560-2942
0/32 3 29-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-01-2561 15 แสดง
3 ID:2855
กิจกรรมเกษตรแฟร์ (เฝ้าซุ้ม 6)
ref:9-3-1/2560-2855
0/7 6 25-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2560 -16 แสดง
4 ID:2854
กิจกรรมเกษตรแฟร์ (ฟังเสวนา)
ref:8-3-1/2560-2854
0/159 3 26-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2560 -16 แสดง
5 ID:2853
กิจกรรมเกษตรแฟร์ (เปิดงาน)
ref:8-3-1/2560-2853
0/185 3 25-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2560 -16 แสดง
6 ID:2852
กิจกรรมงานเกษตรแฟร์ (ซุ้ม 4)
ref:8-3-1/2560-2852
0/10 4 25-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-12-2560 -16 แสดง
7 ID:2834
เลือกครูดีในดวงใจ
ref:4-3-1/2560-2834
0/336 2 15-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
8 ID:2833
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:2-3-1/2560-2833
0/133 3 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
9 ID:2832
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
ref:2-3-1/2560-2832
0/149 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
10 ID:2831
แทงหยวกเกษตร
ref:2-3-1/2560-2831
0/136 3 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
11 ID:2830
สโมสรเกษตรพบน้องใหม่
ref:2-3-1/2560-2830
0/133 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
12 ID:2829
ทำบุญตักบาตรตอนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2560-2829
0/135 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
13 ID:2810
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:4-3-1/2560-2810
0/119 4 26-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2560 -47 แสดง
14 ID:2782
โครงการประชารัฐร่วมในปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ref:4-3-1/2560-2782
0/15 3 07-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -77 แสดง
15 ID:2781
ค่ายวิถีชุมชนคนพอเพียงปีที่ 2
ref:4-3-1/2560-2781
0/34 5 28-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-01-2561 15 แสดง
16 ID:2763
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร รุ่น 5
ref:2-3-1/2560-2763
0/135 3 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-08-2560 -138 แสดง
17 ID:2761
ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้่นที่ป่าชายเลน
ref:4-3-2/2559-2761
0/68 3 17-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-08-2560 -138 แสดง
18 ID:2752
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ref:4-3-1/2560-2752
0/33 3 05-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-07-2560 -185 แสดง
19 ID:2704
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2559-2704
0/1 3 29-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2560 -230 แสดง
20 ID:2703
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2559-2703
0/16 6 29-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-05-2560 -230 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 174

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118