Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 06:10:07

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4271
ส่งเสริมความรักความสามัคคี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ref:2-3-2/2563-4271
0/91 3 07-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
2 ID:4270
ยุวเกษตรพอเพียง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ref:9-3-2/2563-4270
0/14 3 08-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
3 ID:4248
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร'64
ref:2-3-2/2563-4248
0/171 2 21-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
4 ID:4243
เกษตรบูชา วิสาขบูชา'64
ref:4-3-2/2563-4243
180/153 3 26-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
5 ID:4225
ชีวิตวิถึใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ref:2-3-2/2563-4225
6/6 2 26-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
6 ID:4224
เกษตรรักษ์ไทยสงกรานต์วิถีใหม่ (เลือก)
ref:4-3-2/2563-4224
20/11 3 14-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
7 ID:4201
เกษตรรักษ์ไทยสงกรานต์วิถีใหม่
ref:2-3-2/2563-4201
100/83 3 14-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
8 ID:4130
เกษตรอาสา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ref:4-3-2/2563-4130
30/0 3 15-02-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
9 ID:4116
เกษตรอาสา
ref:4-3-1/2563-4116
0/13 5 07-07-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
10 ID:4115
จัดการประชุมศูนย์ AIC และการพัฒนาเกลือทะเลไทย (เลือก)
ref:4-3-2/2562-4115
0/1 3 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
11 ID:4088
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร'63 ออนไลน์
ref:8-3-1/2563-4088
0/96 3 25-06-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
12 ID:4082
อาเซียนสัมพันธ์ แปรอักษร (เฉพาะนักศึกษาเกษตร)
ref:2-3-2/2563-4082
100/99 5 05-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
13 ID:4055
เกษตรหัวการค้า "ผลิตได้ ขายเป็น"
ref:2-3-1/2563-4055
0/56 3 21-08-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
14 ID:4005
จิตอาสาพัฒนาคณะเกษตร '63
ref:2-3-1/2563-4005
0/148 3 07-07-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
15 ID:3918
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
ref:2-3-2/2562-3918
0/255 2 28-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2563 -536 แสดง
16 ID:3912
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:8-3-2/2562-3912
0/115 6 18-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2563 -536 แสดง
17 ID:3894
จัดการประชุมศูนย์ AIC และการพัฒนาเกลือทะเลไทย
ref:2-3-2/2562-3894
0/3 3 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
18 ID:3893
จิตอาสาพัฒนาคณะเกษตร
ref:2-3-2/2562-3893
0/4 5 03-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
19 ID:3809
รากไทย ณ เมืองเพ็ชร เมืองช่างแห่งสยาม ครั้งที่ 2
ref:4-3-1/2562-3809
0/58 3 28-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2563 -596 แสดง
20 ID:3747
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ref:4-3-1/2562-3747
0/16 6 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -687 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 259

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118