Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 01:08:26

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4005
จิตอาสาพัฒนาคณะเกษตร '63
ref:2-3-1/2563-4005
0/125 3 07-07-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936370 แสดง
2 ID:3918
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
ref:2-3-2/2562-3918
0/254 2 28-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2563 -103 แสดง
3 ID:3912
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:8-3-2/2562-3912
0/115 6 18-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2563 -103 แสดง
4 ID:3894
จัดการประชุมศูนย์ AIC และการพัฒนาเกลือทะเลไทย
ref:2-3-2/2562-3894
0/2 3 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936370 แสดง
5 ID:3893
จิตอาสาพัฒนาคณะเกษตร
ref:2-3-2/2562-3893
0/4 5 03-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936370 แสดง
6 ID:3809
รากไทย ณ เมืองเพ็ชร เมืองช่างแห่งสยาม ครั้งที่ 2
ref:4-3-1/2562-3809
0/58 3 28-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 01-03-2563 -163 แสดง
7 ID:3747
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ref:4-3-1/2562-3747
0/16 6 30-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
8 ID:3704
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3704
0/64 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
9 ID:3703
กิจกรรมภาคสนาม กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3703
0/13 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-10-2562 -285 แสดง
10 ID:3702
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3702
0/7 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
11 ID:3701
กิจกรรมเชียร์ ดามเมเยอร์ ลีดเดอร์ กีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3701
0/68 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
12 ID:3700
กิจกรรมแข่งกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3700
0/31 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
13 ID:3699
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (เลือก)
ref:4-3-1/2562-3699
0/81 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
14 ID:3698
กิจกรรมเดินขบวนกีฬาดอนขังใหญ่ (บังคับ)
ref:2-3-1/2562-3698
0/47 3 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2562 -254 แสดง
15 ID:3689
ครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2561-3689
0/14 2 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -284 แสดง
16 ID:3678
เลือกครูดีในดวงใจเกษตร
ref:2-3-1/2562-3678
0/387 2 09-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2562 -284 แสดง
17 ID:3637
กีฬารวมมิตรเกษตร
ref:4-3-1/2562-3637
0/137 3 27-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -330 แสดง
18 ID:3636
ทำบุญตักบาตรแห่วัวเทียมเกวียน
ref:4-3-1/2562-3636
0/98 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -330 แสดง
19 ID:3635
ทำบุญตักบาตร์ต้อนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2562-3635
0/110 3 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -330 แสดง
20 ID:3634
แห่วัวเทียมเกวียน
ref:2-3-1/2562-3634
0/108 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-09-2562 -330 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 246

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118