Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 08:01:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3419
อบรมการทำ​ CPR (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)​
ref:4-7-1/2562-3419
60/50 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
2 ID:3418
ความปลอดภัยและอนามมัยในการทำงาน​ จป.(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3418
20/17 3 17-01-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2562 73 แสดง
3 ID:3303
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่32 (MS61)
ref:2-7-1/2561-3303
0/2 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 -17 แสดง
4 ID:3301
ทำบุญเลี้ยงพระเพล (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3301
0/52 3 25-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง
5 ID:3298
สัมมนาวิชาการ เพชรบุรี 4.0 Very Good(ทุกคณะ)
ref:4-7-1/2561-3298
130/120 2 24-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง
6 ID:3296
พิธีบำเพ็ญกุศลพระครูสถิตพจนสุนทร (เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3296
60/43 2 16-10-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 01-11-2561 -77 แสดง
7 ID:3293
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่Ms61
ref:2-7-2/2561-3293
0/240 3 19-07-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
8 ID:3290
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าจากน้องสู่บัณฑิตMs61
ref:2-7-1/2561-3290
0/239 3 19-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
9 ID:3289
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
ref:2-7-1/2561-3289
0/234 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
10 ID:3288
อบรมการสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ref:2-7-1/2561-3288
0/240 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
11 ID:3287
ต้นเเบบความดีMs61
ref:2-7-1/2561-3287
0/234 3 13-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
12 ID:3286
ปฐมนิเทศปี2561คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2561-3286
0/231 6 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
13 ID:3278
การประกวดนักศึกษาต้นแบบ​ MS​ FRESHY​ BOY​&GIRL2018(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3278
0/584 3 29-09-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 -78 แสดง
14 ID:3221
ครูดีในดวงใจ 2561
ref:4-7-1/2561-3221
0/632 2 14-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-08-2561 -141 แสดง
15 ID:3189
การเเข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3189
0/1 11 00-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง
16 ID:3186
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-2/2561-3186
0/4 2 00-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 -17 แสดง
17 ID:3168
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(ทุกคณะ)
ref:4-7-2/2561-3168
60/23 3 17-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-00-0000 -935768 แสดง
18 ID:3166
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-2/2561-3166
40/34 3 17-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 -17 แสดง
19 ID:3165
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3165
40/40 3 17-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 -17 แสดง
20 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/161 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935799 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 245

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118