Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 02:08:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4003
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-4003
0/0 3 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2563 -11 แสดง
2 ID:3976
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:4-7-2/2563-3976
0/8 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
3 ID:3975
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:2-7-2/2563-3975
0/2 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
4 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/13 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -72 แสดง
5 ID:3973
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:2-7-2/2563-3973
0/5 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
6 ID:3943
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:4-7-2/2563-3943
0/14 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
7 ID:3942
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:2-7-2/2563-3942
0/9 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
8 ID:3941
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:4-7-2/2563-3941
0/18 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
9 ID:3940
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:2-7-2/2563-3940
0/30 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
10 ID:3939
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:4-7-2/2563-3939
0/17 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
11 ID:3938
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:2-7-2/2563-3938
0/49 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
12 ID:3928
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2562(โครงการต่อเนื่อง)
ref:2-7-2/2563-3928
0/7 10 09-11-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
13 ID:3890
การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3890
0/4 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 142 แสดง
14 ID:3889
เเข่งขันทักษะวิชาการด้านเเผนธุรกิจระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3889
0/5 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
15 ID:3888
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:8-7-2/2563-3888
0/12 6 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
16 ID:3858
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-3858
0/584 3 28-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2563 -133 แสดง
17 ID:3773
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS62
ref:2-7-1/2562-3773
0/197 2 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
18 ID:3772
อบรมบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร2562
ref:2-7-1/2562-3772
0/195 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
19 ID:3771
ต้นเเบบความดีฉันไม่โกง "I dont cheat 2563
ref:2-7-1/2562-3771
0/197 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
20 ID:3770
การเเต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-1/2562-3770
0/200 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 290

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118