Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4552
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดไสกระดาน คณะวิทยาการจัดการ 2565
ref:4-7-1/2565-4552
0/0 3 11-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2565 -2 แสดง
2 ID:4539
การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา
ref:2-7-2/2564-4539
80/0 3 25-06-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2565 90 แสดง
3 ID:4514
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2565
ref:8-7-2/2564-4514
0/17 3 18-05-2565 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2565 -124 แสดง
4 ID:4240
การออกแบบสือมัลติมีเดียเเละการตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย
ref:4-7-2/2564-4240
0/37 3 03-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
5 ID:4229
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2564
ref:2-7-2/2564-4229
0/407 3 23-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2564 -489 แสดง
6 ID:4228
ชีวิตวิถีใหม่เเละความฉลาดทางดิจิทัล
ref:2-7-2/2564-4228
0/32 2 13-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2564 -489 แสดง
7 ID:4178
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4178
50/50 3 29-03-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -428 แสดง
8 ID:4177
ศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4177
200/134 3 28-03-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -428 แสดง
9 ID:4176
เสริมสร้างต้นเเบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง(เฉพาะคณะการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4176
100/77 3 27-03-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -428 แสดง
10 ID:4175
การรู้เท่าทันสื่อ ในศตวรรษที่21(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4175
100/75 3 26-03-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -428 แสดง
11 ID:4081
โตนดรันนิ่งPBRU(เฉพาะปี1คณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2563-4081
100/65 5 12-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -641 แสดง
12 ID:4080
อาเซียนสัมพันธ์(การจัดการปี2ขึ้นไป)
ref:2-7-2/2563-4080
100/86 5 03-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -641 แสดง
13 ID:4003
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-4003
0/0 3 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2563 -794 แสดง
14 ID:3976
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:4-7-2/2563-3976
0/18 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
15 ID:3975
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:2-7-2/2563-3975
0/9 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
16 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/34 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -855 แสดง
17 ID:3973
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:2-7-2/2563-3973
0/19 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
18 ID:3943
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:4-7-2/2563-3943
0/45 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
19 ID:3942
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:2-7-2/2563-3942
0/37 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง
20 ID:3941
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:4-7-2/2563-3941
0/56 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -937153 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 302

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118