Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 04:05:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5295
การตลาดผูกพัน ร่วมกันอำลา (Bye nior)
ref:4-7-3/2566-5295
200/34 3 09-03-2567 3/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2567 11 แสดง
2 ID:5266
การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy
ref:2-7-2/2566-5266
150/150 3 16-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-04-2567 -20 แสดง
3 ID:5265
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
ref:2-7-2/2566-5265
150/146 3 17-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-04-2567 -20 แสดง
4 ID:5249
จิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียน 2/2566
ref:4-7-2/2566-5249
100/93 3 28-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-04-2567 -20 แสดง
5 ID:5246
Short Film Media Literacy PBRU. “คนทันสื่อ” ปี 4
ref:4-7-2/2566-5246
100/6 3 06-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-04-2567 -20 แสดง
6 ID:5242
การอบรมความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีและภาษี
ref:2-7-2/2567-5242
150/85 3 21-02-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-04-2567 -20 แสดง
7 ID:5224
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2567
ref:2-7-1/2567-5224
0/450 3 11-03-2567 1/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2567 11 แสดง
8 ID:5223
Staff คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ref:4-7-1/2566-5223
50/36 9 05-12-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2567 -50 แสดง
9 ID:5212
การฝึกปฎิบัติ e-FILING การยื่นงบการเงินและการชำระภาษีออนไลน์
ref:2-7-2/2566-5212
50/41 3 03-01-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2567 -50 แสดง
10 ID:5193
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คณะวิทยาการจัดการ) พ.จ.น.ก # 44
ref:4-7-2/2566-5193
50/24 3 26-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-01-2567 -109 แสดง
11 ID:5192
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ อบต.ยางหย่อง
ref:4-7-2/2566-5192
50/17 3 23-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-01-2567 -109 แสดง
12 ID:5165
กิจกรรมอบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
ref:4-7-2/2566-5165
100/17 6 18-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-01-2567 -109 แสดง
13 ID:5164
การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ref:4-7-2/2566-5164
200/94 3 13-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-01-2567 -109 แสดง
14 ID:5163
การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ref:2-7-2/2566-5163
300/295 3 13-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-01-2567 -109 แสดง
15 ID:5130
ร่วมทอดกฐินสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ ณ วัดเพรียง
ref:4-7-2/2566-5130
50/3 3 18-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2566 -140 แสดง
16 ID:5086
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ref:8-7-1/2566-5086
10/10 6 26-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -201 แสดง
17 ID:5083
Short Film Media Literacy PBRU. “คนทันสื่อ” ปี 3
ref:4-7-1/2566-5083
200/109 3 18-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2566 -171 แสดง
18 ID:5082
Photographer ถ่ายยังไงให้ Perfect
ref:4-7-1/2566-5082
200/115 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2566 -171 แสดง
19 ID:5072
การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ref:2-7-1/2566-5072
80/70 6 30-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -201 แสดง
20 ID:5046
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-1/2566-5046
50/47 10 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -201 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 347

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118