Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 17 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 01:09:09

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3283
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61 เช้า
ref:8-8-2/2561-3283
0/43 2 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -11 แสดง
2 ID:3282
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:9-8-2/2561-3282
0/109 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -11 แสดง
3 ID:3281
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:8-8-2/2561-3281
0/205 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -11 แสดง
4 ID:3270
สัปดาห์วิทย์ 2561
ref:8-8-1/2561-3270
0/124 3 17-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2561 -39 แสดง
5 ID:3269
ปฐมนิเทศ 2561 วิทย์
ref:8-8-1/2561-3269
0/129 6 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-07-2561 -69 แสดง
6 ID:3268
ถวายเทียนพรรษา 2561 คณะวิทย์
ref:8-8-1/2561-3268
0/51 4 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-07-2561 -70 แสดง
7 ID:3253
ลูกวิทย์เกมส์ 61 บังคับปี 1
ref:8-8-1/2561-3253
0/128 5 04-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-08-2561 -53 แสดง
8 ID:3219
ลูกวิทย์เกมส์ 61
ref:9-8-1/2561-3219
0/165 2 04-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-08-2561 -53 แสดง
9 ID:3079
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) เลือก
ref:9-8-2/2560-3079
0/35 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -168 แสดง
10 ID:3078
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (วิทย) บังคับ
ref:7-8-2/2560-3078
0/195 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-04-2561 -168 แสดง
11 ID:3032
เลือกตั้งนายกสโมสร ปี 2561
ref:8-8-1/2561-3032
0/333 2 28-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-03-2561 -182 แสดง
12 ID:3020
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 2561 เฉพาะคณะวิทย์
ref:9-8-2/2561-3020
120/78 3 04-04-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2561 -175 แสดง
13 ID:3019
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เลือก
ref:9-8-2/2561-3019
0/10 3 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2561 -195 แสดง
14 ID:3015
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:8-8-1/2561-3015
0/70 3 14-03-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2561 -196 แสดง
15 ID:3007
ค่ายพุธธรรม 61 (3)
ref:8-8-2/2561-3007
0/10 3 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -199 แสดง
16 ID:3006
ค่ายพุธธรรม 61 (เลือก)
ref:9-8-2/2561-3006
0/49 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -199 แสดง
17 ID:3005
ค่ายพุธธรรม 61
ref:8-8-2/2561-3005
0/90 5 10-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2561 -199 แสดง
18 ID:3000
สืบสานน้ำตาลโตนดเพชรบุรี
ref:9-8-2/2561-3000
0/38 5 17-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-02-2561 -221 แสดง
19 ID:2999
บูมบัณฑิต 2561
ref:9-8-2/2561-2999
0/127 2 05-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-03-2561 -205 แสดง
20 ID:2987
เปิดงานเขาวัง 2561
ref:8-8-2/2561-2987
0/95 2 09-02-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-02-2561 -229 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 290

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118