Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 22 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 54.221.29.4

วันที่ :16-01-2561 10:01:34

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2940
ดอนขังใหญ่ 2560 (4)
ref:8-8-2/2561-2940
0/13 4 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
2 ID:2939
ดอนขังใหญ่ 2560 (5)
ref:8-8-2/2561-2939
0/8 5 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
3 ID:2938
ดอนขังใหญ่ 2560 (6)
ref:8-8-2/2561-2938
0/3 6 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
4 ID:2937
ดอนขังใหญ่ 2560 (7)
ref:8-8-2/2561-2937
0/5 7 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
5 ID:2936
ดอนขังใหญ่ 2560 (8)
ref:8-8-2/2561-2936
0/8 8 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
6 ID:2935
ดอนขังใหญ่ 2560 (9)
ref:8-8-2/2561-2935
0/10 9 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
7 ID:2934
ดอนขังใหญ่ 2560
ref:8-8-2/2561-2934
0/128 10 06-11-2560 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-11-2560 -69 แสดง
8 ID:2895
ช่วยงานสภากาแฟ วิทย์
ref:9-8-1/2560-2895
0/4 7 13-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-11-2560 -62 แสดง
9 ID:2881
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ วิทย์ 2560
ref:8-8-1/2560-2881
0/146 3 11-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-11-2560 -66 แสดง
10 ID:2824
สัปดาห์วิทย์ 2560 (3)
ref:8-8-1/2560-2824
0/104 3 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -151 แสดง
11 ID:2823
สัปดาห์วิทย์ 2560 (2)
ref:8-8-1/2560-2823
0/59 2 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -151 แสดง
12 ID:2822
สัปดาห์วิทย์ 2560
ref:8-8-1/2560-2822
0/7 1 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -151 แสดง
13 ID:2821
ปฐมนิเทศ 2560 วิทย์
ref:8-8-1/2560-2821
0/186 6 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27-07-2560 -173 แสดง
14 ID:2817
ลูกวิทย์เกมส์ 60
ref:8-8-1/2560-2817
0/175 3 05-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-08-2560 -164 แสดง
15 ID:2815
ช่วยงานคาราวานวิทยาศาสตร์
ref:9-8-1/2560-2815
0/22 4 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-07-2560 -175 แสดง
16 ID:2806
นักศึกษาต้นแบบ 2560
ref:9-8-1/2560-2806
0/159 2 02-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-09-2560 -135 แสดง
17 ID:2799
คลีนนิ่งเดย์ 1/2560
ref:8-8-1/2560-2799
0/173 3 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09-08-2560 -160 แสดง
18 ID:2798
ช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2560
ref:9-8-1/2560-2798
0/40 2 18-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2560 -151 แสดง
19 ID:2740
ถวายเทียนพรรษา 2560 คณะวิทย์
ref:9-8-2/2560-2740
80/33 2 05-07-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-07-2560 -195 แสดง
20 ID:2726
pbru tech startup วิทย์
ref:9-8-2/2560-2726
0/10 3 23-05-2560 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-06-2560 -220 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 268

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118