Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 01:08:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4002
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ref:8-8-2/2563-4002
0/106 5 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-06-2563 -47 แสดง
2 ID:3992
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเกลือเพชรบุรี (บังคับ)
ref:8-8-2/2563-3992
0/18 3 07-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00-00-0000 -936370 แสดง
3 ID:3991
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเกลือเพชรบุรี (เลือก)
ref:9-8-2/2563-3991
0/26 3 07-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-03-2563 -157 แสดง
4 ID:3988
กิจกรรมสร้างความศรัทธาและรักในอาชีพครู (คณะวิทยาศาสตร์)
ref:8-8-2/2563-3988
0/79 4 20-06-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-06-2562 -417 แสดง
5 ID:3926
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 เลือก
ref:9-8-2/2563-3926
0/157 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
6 ID:3925
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 บังคับ
ref:8-8-2/2563-3925
0/109 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
7 ID:3895
ช่วยงานพระนครคีรี Food Festival and master
ref:9-8-2/2563-3895
0/33 5 05-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-03-2563 -154 แสดง
8 ID:3891
อบรมพัฒนาบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ref:9-8-2/2563-3891
0/132 3 25-01-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2563 -198 แสดง
9 ID:3887
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์ (เลือก)
ref:9-8-2/2563-3887
0/30 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -153 แสดง
10 ID:3886
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2563-3886
0/78 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -153 แสดง
11 ID:3863
บำเพ็ญประโยชน์(แก้3-บ1)
ref:7-8-2/2562-3863
0/1 3 01-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01-03-2563 -163 แสดง
12 ID:3862
กิจกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน ปี 1 สายครู
ref:8-8-2/2563-3862
270/163 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -143 แสดง
13 ID:3861
คหกรรมสำหรับปี 1 สายครุ
ref:8-8-2/2563-3861
270/160 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -143 แสดง
14 ID:3856
ค่ายวิทยาศาสตร์ best practice
ref:8-8-2/2563-3856
0/44 5 13-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-02-2563 -179 แสดง
15 ID:3843
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63 (เลือก)
ref:9-8-1/2563-3843
0/4 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -190 แสดง
16 ID:3842
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63
ref:8-8-1/2563-3842
0/116 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -190 แสดง
17 ID:3799
สตาฟงานอาเซียนสัมพันธ์ 2562 (3)
ref:9-8-1/2562-3799
0/2 1 03-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-12-2562 -251 แสดง
18 ID:3798
สตาฟงานอาเซียนสัมพันธ์ 2562 (2)
ref:9-8-1/2562-3798
0/2 4 03-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-12-2562 -251 แสดง
19 ID:3797
สตาฟงานอาเซียนสัมพันธ์ 2562
ref:9-8-1/2562-3797
0/13 6 03-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03-12-2562 -251 แสดง
20 ID:3790
กิจกรรมวิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา
ref:9-8-1/2562-3790
0/71 5 30-11-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-11-2562 -254 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 356

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118