Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 04:05:09

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5261
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2567 เลือก
ref:9-8-2/2567-5261
0/40 2 08-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2567 -73 แสดง
2 ID:5260
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2567
ref:8-8-2/2567-5260
0/183 2 08-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2567 -73 แสดง
3 ID:5255
อบรมทักษะงานสารบรรณเบื้องต้น 2567 (เลือก)
ref:9-8-2/2567-5255
0/16 3 06-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2567 -75 แสดง
4 ID:5254
อบรมทักษะงานสารบรรณเบื้องต้น 2567
ref:8-8-2/2567-5254
0/26 3 06-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2567 -75 แสดง
5 ID:5245
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 2567 บังคับ
ref:8-8-2/2567-5245
0/79 3 28-02-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-02-2567 -81 แสดง
6 ID:5244
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 2567 เลือก
ref:9-8-2/2567-5244
0/66 3 28-02-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-02-2567 -81 แสดง
7 ID:5215
ทีมประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เลือก
ref:9-8-2/2567-5215
0/5 3 07-02-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-02-2566 -467 แสดง
8 ID:5214
ทีมประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2567-5214
0/6 3 07-02-2566 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-02-2566 -467 แสดง
9 ID:5169
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ (2)
ref:9-8-2/2566-5169
0/13 2 19-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-12-2566 -152 แสดง
10 ID:5091
STAFF ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:9-8-1/2566-5091
0/11 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง
11 ID:5090
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566 (3)
ref:8-8-1/2566-5090
0/73 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง
12 ID:5085
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:8-8-1/2566-5085
0/64 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -221 แสดง
13 ID:5010
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ (2)
ref:8-8-1/2566-5010
0/4 7 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -260 แสดง
14 ID:5009
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:8-8-1/2566-5009
0/4 9 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -260 แสดง
15 ID:4978
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
ref:9-8-1/2566-4978
0/106 5 17-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2566 -275 แสดง
16 ID:4976
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2566
ref:8-8-1/2566-4976
0/102 3 30-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-06-2566 -324 แสดง
17 ID:4952
ถวายเทียนพรรษา 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4952
0/120 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-07-2566 -298 แสดง
18 ID:4951
ถวายเทียนพรรษา 2566
ref:9-8-1/2566-4951
0/11 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-07-2566 -298 แสดง
19 ID:4950
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4950
0/58 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -301 แสดง
20 ID:4949
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566
ref:9-8-1/2566-4949
0/68 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -301 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 453

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118