Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4622
อบรมงานสารบรรณสายครู คณะวิทยาศาสตร์ เลือก
ref:9-8-1/2565-4622
0/37 3 21-09-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-09-2565 -11 แสดง
2 ID:4621
อบรมงานสารบรรณสายครู คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2565-4621
0/22 3 21-09-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-09-2565 -11 แสดง
3 ID:4620
อบรมอาชีพดีพร้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2565
ref:9-8-1/2565-4620
0/154 3 10-09-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-09-2565 -22 แสดง
4 ID:4607
นักศึกษาช่วยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565
ref:9-8-2/2565-4607
0/82 5 18-08-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2565 -45 แสดง
5 ID:4604
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565
ref:9-8-1/2565-4604
0/128 3 18-08-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2565 -45 แสดง
6 ID:4602
กิจกรรม ปฐมนิเทศ 2565 คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-3/2565-4602
0/105 5 08-07-2565 3/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-07-2565 -86 แสดง
7 ID:4598
กิจกรรม ลูกวิทย์เกม 65 คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2565-4598
0/110 5 06-08-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-08-2565 -57 แสดง
8 ID:4596
ถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ 2565
ref:8-8-1/2565-4596
0/113 5 11-07-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-07-2565 -83 แสดง
9 ID:4559
บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ref:9-8-1/2565-4559
0/5 10 01-06-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-06-2565 -122 แสดง
10 ID:4553
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์)
ref:9-8-1/2565-4553
0/21 6 10-06-2565 1/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-06-2565 -94 แสดง
11 ID:4481
เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 2565 เลือก
ref:9-8-2/2565-4481
0/122 2 18-04-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-04-2565 -167 แสดง
12 ID:4480
เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 2565
ref:8-8-2/2565-4480
0/107 2 18-04-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-04-2565 -167 แสดง
13 ID:4459
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ออนไลน์ บังคับ
ref:8-8-2/2565-4459
0/20 6 20-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-03-2565 -196 แสดง
14 ID:4454
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ รูปแบบออนไลน์
ref:9-8-2/2565-4454
0/50 6 20-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20-03-2565 -196 แสดง
15 ID:4442
การจัดทำขวด ecobricks คณะวิทยาศาสตร์ (4)
ref:9-8-2/2565-4442
0/7 11 06-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2565 -210 แสดง
16 ID:4441
การจัดทำขวด ecobricks คณะวิทยาศาสตร์ (3)
ref:9-8-2/2565-4441
0/14 8 06-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2565 -210 แสดง
17 ID:4440
การจัดทำขวด ecobricks คณะวิทยาศาสตร์ (2)
ref:9-8-2/2565-4440
0/31 6 06-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2565 -210 แสดง
18 ID:4439
การจัดทำขวด ecobricks คณะวิทยาศาสตร์
ref:9-8-2/2565-4439
0/35 3 06-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-03-2565 -210 แสดง
19 ID:4438
นักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ 2565 สำหรับปี 1
ref:8-8-2/2565-4438
0/73 3 12-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12-03-2565 -204 แสดง
20 ID:4437
นักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ 2565
ref:9-8-2/2565-4437
0/22 5 12-03-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00-00-0000 -937153 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 407

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118