Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 07:01:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3426
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 61 (เลือก)
ref:9-9-1/2561-3426
0/12 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
2 ID:3425
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 61 (บังคับ)
ref:8-9-1/2561-3425
0/23 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
3 ID:3416
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562 (เลือก)
ref:9-9-2/2561-3416
0/4 3 10-01-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
4 ID:3415
กิจกรรมปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562
ref:9-9-2/2561-3415
0/8 3 10-01-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
5 ID:3414
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562 (บังคับ)
ref:8-9-2/2561-3414
0/2 3 10-01-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -935799 แสดง
6 ID:3400
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32
ref:9-9-2/2561-3400
0/82 10 27-10-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2561 -17 แสดง
7 ID:3331
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:8-9-1/2561-3331
100/72 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -48 แสดง
8 ID:3330
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:9-9-1/2561-3330
100/10 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -48 แสดง
9 ID:3213
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ref:9-9-1/2561-3213
0/404 3 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-08-2561 -170 แสดง
10 ID:3206
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 (กิจกรรมเลือก)
ref:9-9-1/2560-3206
0/0 10 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -413 แสดง
11 ID:3205
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-3205
0/244 10 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -413 แสดง
12 ID:3204
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
ref:8-9-1/2560-3204
0/144 6 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -413 แสดง
13 ID:3203
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
ref:8-9-1/2560-3203
0/144 10 01-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -413 แสดง
14 ID:3161
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (เลือก)
ref:9-9-2/2560-3161
0/38 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -246 แสดง
15 ID:3160
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บังคับ)
ref:8-9-2/2560-3160
0/246 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -246 แสดง
16 ID:3128
การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางการแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2560-3128
24/24 3 30-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -262 แสดง
17 ID:3127
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:8-9-2/2560-3127
24/24 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -262 แสดง
18 ID:3090
5ส และจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:9-9-2/2560-3090
0/264 3 31-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -262 แสดง
19 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/205 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -413 แสดง
20 ID:3083
Big Cleaning
ref:9-9-2/2560-3083
0/13 3 00-00-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -292 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 88

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118