Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3161
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (เลือก)
ref:9-9-2/2560-3161
0/37 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -67 แสดง
2 ID:3160
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บังคับ)
ref:8-9-2/2560-3160
0/246 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -67 แสดง
3 ID:3128
การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางการแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2560-3128
24/24 3 30-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -83 แสดง
4 ID:3127
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:8-9-2/2560-3127
24/24 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -83 แสดง
5 ID:3090
5ส และจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:9-9-2/2560-3090
0/263 3 31-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -83 แสดง
6 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/204 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -234 แสดง
7 ID:3083
Big Cleaning
ref:9-9-2/2560-3083
0/12 3 00-00-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -113 แสดง
8 ID:3082
ศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 60
ref:8-9-2/2560-3082
0/70 3 05-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -113 แสดง
9 ID:3081
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2560-3081
0/89 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -102 แสดง
10 ID:3080
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) บังคับ
ref:7-9-2/2560-3080
0/62 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -102 แสดง
11 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/160 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -102 แสดง
12 ID:3046
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายราชภัฏ ฯ
ref:9-9-2/2560-3046
0/25 3 29-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -110 แสดง
13 ID:3045
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3045
0/25 3 14-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -110 แสดง
14 ID:3043
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:9-9-2/2560-3043
0/24 4 08-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -110 แสดง
15 ID:3042
ปีใหม่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 61
ref:8-9-2/2560-3042
0/107 3 00-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-04-2561 -105 แสดง
16 ID:3016
การแข่งขัน "รพ.พระจอมเกล้า-เขาวัง-วังบ้านปืน" (บังคับสาธา)
ref:8-9-1/2560-3016
0/163 3 11-03-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 21-03-2561 -123 แสดง
17 ID:3014
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
ref:8-9-1/2560-3014
0/218 6 15-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 19-10-2561 89 แสดง
18 ID:3013
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:8-9-1/2560-3013
0/181 10 02-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2561 101 แสดง
19 ID:2992
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-2992
0/182 10 08-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 79 แสดง
20 ID:2991
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (เลือกคณะ)
ref:9-9-2/2559-2991
0/0 10 08-10-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 79 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 75

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118