Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 01:03:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3016
การแข่งขัน "รพ.พระจอมเกล้า-เขาวัง-วังบ้านปืน" (บังคับสาธา)
ref:8-9-1/2560-3016
0/162 3 11-03-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 21-03-2561 -2 แสดง
2 ID:3014
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
ref:8-9-1/2560-3014
0/174 6 15-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 19-10-2561 210 แสดง
3 ID:3013
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:8-9-1/2560-3013
0/174 10 02-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2561 222 แสดง
4 ID:2992
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-2992
0/174 10 08-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 200 แสดง
5 ID:2991
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (เลือกคณะ)
ref:9-9-2/2559-2991
0/0 10 08-10-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 200 แสดง
6 ID:2990
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 พยบ.
ref:9-9-2/2559-2990
45/31 3 03-12-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 04-12-2560 -109 แสดง
7 ID:2969
สัมนาเรื่องปัญหาเยาวชนไทยและทิศทางในการแก้ปัญหาของวัยรุ่น
ref:9-9-2/2560-2969
1000/396 5 07-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 28-02-2561 -23 แสดง
8 ID:2945
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2561
ref:9-9-1/2560-2945
0/343 2 12-01-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 12-01-2561 -70 แสดง
9 ID:2777
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (แพทย์แผนไทย)
ref:4-9-1/2560-2777
74/74 10 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 25-08-2560 -210 แสดง
10 ID:2769
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้ง 16 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ref:2-9-1/2559-2769
0/62 2 13-03-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-08-2560 -220 แสดง
11 ID:2768
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ref:2-9-1/2559-2768
0/127 2 20-01-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-08-2560 -219 แสดง
12 ID:2694
กิจกรรมอบรมพัฒทักษะทางวิชาการเพื่อสอบใบปประกอบวิชาชีพ
ref:8-9-2/2559-2694
0/1 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -265 แสดง
13 ID:2693
กิจกรรมปัจฉีมนิเทศนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย 2560
ref:8-9-2/2559-2693
0/1 3 21-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -265 แสดง
14 ID:2670
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ref:4-9-2/2559-2670
0/85 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
15 ID:2669
รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:4-9-2/2559-2669
0/72 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
16 ID:2668
ทำบุญตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:4-9-2/2559-2668
0/75 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
17 ID:2667
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ref:4-9-2/2559-2667
0/101 8 22-08-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
18 ID:2665
การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับสมาคมการแพทย์แผนไทย
ref:9-9-2/2559-2665
0/46 3 14-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -296 แสดง
19 ID:2609
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 nurs
ref:9-9-2/2559-2609
0/126 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 18-04-2560 -339 แสดง
20 ID:2608
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 nurs
ref:7-9-2/2559-2608
0/178 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 18-04-2560 -339 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 60

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118