Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 07:02:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3822
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่6
ref:8-9-2/2563-3822
0/0 8 14-05-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -37 แสดง
2 ID:3821
การสักการะบรมครูแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2561-3821
0/116 3 14-03-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -37 แสดง
3 ID:3820
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่5
ref:8-9-1/2561-3820
0/84 8 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -37 แสดง
4 ID:3720
รักเต้าเฝ้ามะเร็ง ประจำปีการศึกษา 2562
ref:9-9-1/2562-3720
404/402 3 06-11-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-12-2562 -56 แสดง
5 ID:3719
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3719
0/130 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -52 แสดง
6 ID:3718
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3718
0/180 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -52 แสดง
7 ID:3695
วางพานพุ่มและร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
ref:9-9-1/2562-3695
0/0 2 21-10-2552 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -936199 แสดง
8 ID:3669
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3669
0/54 3 11-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
9 ID:3668
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3668
0/296 3 11-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
10 ID:3667
ไหว้ครูสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3667
0/76 3 22-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -52 แสดง
11 ID:3666
ไหว้ครูสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3666
0/126 3 22-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -52 แสดง
12 ID:3658
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ref:8-9-1/2562-3658
0/122 2 23-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
13 ID:3657
ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
ref:8-9-1/2562-3657
0/122 3 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
14 ID:3656
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
ref:8-9-1/2562-3656
0/123 6 03-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
15 ID:3655
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3655
0/0 10 02-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
16 ID:3654
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3654
0/122 10 02-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
17 ID:3653
มอบตัวเป็นศิษย์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
ref:8-9-1/2562-3653
0/122 3 28-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
18 ID:3652
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
ref:8-9-1/2561-3652
0/146 6 11-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -113 แสดง
19 ID:3651
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (ล)
ref:9-9-1/2561-3651
0/0 10 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-09-2562 -144 แสดง
20 ID:3650
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บ)
ref:8-9-1/2561-3650
0/147 10 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-09-2562 -144 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 116

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118