Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 18.232.38.214

วันที่ :01-06-2563 02:06:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3936
เลือกตั้งนายกสโมสร 2563 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2562-3936
0/0 2 18-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-06-2563 29 แสดง
2 ID:3935
เลือกตั้งนายกสโมสร 2563 (พยาบาล) บังคับ
ref:8-9-2/2562-3935
0/0 2 18-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-06-2563 29 แสดง
3 ID:3934
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2563เลือก
ref:9-9-2/2562-3934
0/30 2 16-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2563 -1 แสดง
4 ID:3933
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2563บังคับ
ref:8-9-2/2562-3933
0/98 2 16-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2563 -1 แสดง
5 ID:3883
ช่วยงานกิจกรรมการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ref:9-9-2/2562-3883
0/8 2 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 16-03-2563 -77 แสดง
6 ID:3882
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยบรรยากาศดี น่าเรียน
ref:9-9-2/2562-3882
100/97 2 11-03-2563 2/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2563 -59 แสดง
7 ID:3872
รณรงค์ ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 19
ref:8-9-2/2562-3872
0/267 3 05-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 19-03-2563 -74 แสดง
8 ID:3871
กิจกรรมปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563
ref:9-9-2/2562-3871
0/285 2 15-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 10-03-2563 -83 แสดง
9 ID:3870
Big Cleaning Day คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
ref:8-9-2/2562-3870
0/160 3 15-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 10-03-2563 -83 แสดง
10 ID:3869
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563
ref:8-9-2/2562-3869
0/196 3 15-01-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 20-03-2563 -73 แสดง
11 ID:3822
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่6
ref:8-9-2/2563-3822
0/0 8 14-05-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -137 แสดง
12 ID:3821
การสักการะบรมครูแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2561-3821
0/116 3 14-03-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -137 แสดง
13 ID:3820
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่5
ref:8-9-1/2561-3820
0/84 8 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -137 แสดง
14 ID:3720
รักเต้าเฝ้ามะเร็ง ประจำปีการศึกษา 2562
ref:9-9-1/2562-3720
404/400 3 06-11-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 27-12-2562 -156 แสดง
15 ID:3719
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3719
0/130 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -152 แสดง
16 ID:3718
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3718
0/180 10 16-10-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -152 แสดง
17 ID:3695
วางพานพุ่มและร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
ref:9-9-1/2562-3695
0/0 2 21-10-2552 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-0000 -936299 แสดง
18 ID:3669
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3669
0/54 3 11-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -213 แสดง
19 ID:3668
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (บ)
ref:8-9-1/2562-3668
0/296 3 11-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2562 -213 แสดง
20 ID:3667
ไหว้ครูสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ล)
ref:9-9-1/2562-3667
0/76 3 22-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-12-2562 -152 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 126

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118