Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.236.62.49

วันที่ :27-02-2564 05:02:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-1/2561-R3199 วันที่จัด : 26-07-2561
กิจกรรม ถวายเทียนหลวง ปี 2561 เครดิต : 3
รายละเอียด: เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรหัส เข้าร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนหลวง ประจำปี 2561” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันเวลา 08.00น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย ชุกนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น กิจกรรมเลิกประมาณ 10.30 น.
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 100 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 27-07-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -945
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 92