Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:22

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-1/2561-R3200 วันที่จัด : 25-07-2561
กิจกรรม ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เครดิต : 2
รายละเอียด: เข้าร่วมกิจกรรม “ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ หน้ากองพัฒนานักศึกษา การแต่งกาย ชุกนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น ผู้หญิงกระโปรงทรงเอ กิจกรรมเลิกประมาณ 10.00น.
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 400 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 26-07-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -575
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 199