Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:45

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-1/2561-R3208 วันที่จัด : 10-08-2561
กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่ เครดิต : 2
รายละเอียด: เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรหัส เข้าร่วมกิจกรรม “ถวายพระพร วันแม่” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 การแต่งกาย ชุกนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น ผู้หญิงกระโปรงทรงเอ กิจกรรมเลิกประมาณ 10.30น.
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 450 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 11-08-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -559
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 388