Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 07:02:28

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2561-R3222 วันที่จัด : 16-08-2561
กิจกรรม บริจาคโลหิต 16สค61 (กยศ.)เลื่อนออกไป เครดิต : 8
รายละเอียด: พร้อมกันวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- น้ำหนักตัว 45 กก.ขึ้นไป ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- ไม่มีโรคหรือทานยาใด ๆ
- นอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 6 ชม.ก่อนวันบริจาค
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และไม่รับประทานยาใดๆ
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 80 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 16-08-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -554
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 2