Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 13 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.236.62.49

วันที่ :27-02-2564 05:02:13

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2562-R3618 วันที่จัด : 09-08-2562
กิจกรรม บริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด(กยศ) เครดิต : 8
รายละเอียด: แต่งกายชุดนศ.ถูกระเบียบ หรือชุดคณะให้เรียบร้อย เดินทางไปบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี (ติดกับจวนผู้ว่าราชการฯ ตรงข้ามตลาดนัด)
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 50 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2562
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 09-08-2562 เหลือวันนับจากวันนี้: -567
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 16