Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.227.2.246

วันที่ :20-01-2563 07:01:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2562-R3625 วันที่จัด : 21-08-2562
กิจกรรม บริจาคโลหิต 21สค62 (กยศ) เครดิต : 8
รายละเอียด: สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพขรบุรีจะมารับบริจาคโลหิต วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ เวลา 8.30 -​12.00 น.
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 80 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2562
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 21-08-2562 เหลือวันนับจากวันนี้: -152
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 70