Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 18.232.38.214

วันที่ :01-06-2563 03:06:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-2/2562-R3834 วันที่จัด : 24-01-2563
กิจกรรม ร่วมรับชมโขนพระราชทาน 24 ม.ค.63 เครดิต : 2
รายละเอียด: รับสมัครนักศึกษาทุกรหัส เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 24 มกราคม 2563 พร้อมกันเวลา 18.30น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4 การแต่งกาย เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ(หรือชุดไทยก็ได้) กิจกรรมเลิกประมาณ 21.00 น. นักศึกษาสามารถลงได้ทั้ง 2วัน
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 530 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 2/2562
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 25-01-2563 เหลือวันนับจากวันนี้: -127
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[26]หยาดเพชร พลอยดีเลิศ มีผู้เข้าร่วม : 517