Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.236.62.49

วันที่ :27-02-2564 05:02:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-2/2562-R3835 วันที่จัด : 25-01-2563
กิจกรรม ร่วมรับชมโขนพระราชทาน 25 ม.ค.63 เครดิต : 2
รายละเอียด: รับสมัครนักศึกษาทุกรหัส เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 25 มกราคม 2563 พร้อมกันเวลา 18.30น. ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบุรี(เขาวัง) การแต่งกาย เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ(หรือชุดไทยก็ได้) กิจกรรมเลิกประมาณ 21.00 น. นักศึกษาสามารถลงได้ทั้ง 2วัน
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 510 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 2/2562
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 26-01-2563 เหลือวันนับจากวันนี้: -397
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[26]หยาดเพชร พลอยดีเลิศ มีผู้เข้าร่วม : 478