Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 31 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 09:02:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 R5238
กิจกรรมพจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 อรพิมเกมส์/6 28-12-2567 1/2567 10 ปิด 20-03-2567 20 แสดงรายละเอียด
2 R5220
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567 (บังคับส่วนกลาง)/2 03-04-2567 2/2566 0 ปิด 03-04-2567 34 แสดงรายละเอียด
3 R5221
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2567/2 03-04-2567 2/2566 0 ปิด 03-04-2567 34 แสดงรายละเอียด
4 R5234
การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงาน (บังคับ64)/8 25-03-2567 2/2566 236 ปิด 03-04-2567 34 แสดงรายละเอียด
5 R5224
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2567/3 11-03-2567 1/2567 0 ปิด 31-05-2567 92 แสดงรายละเอียด
6 R5235
เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ และ ตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2566/3 06-03-2567 2/2566 212 เปิด 06-03-2567 6 แสดงรายละเอียด
7 R5219
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(บังคับส่วนกลาง)/3 28-02-2567 2/2566 810 ปิด 28-02-2567 0 แสดงรายละเอียด
8 R5241
การพัฒนา Soft Skills สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เลือก)/3 28-02-2567 2/2566 1 ปิด 28-02-2567 0 แสดงรายละเอียด
9 R5232
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/บังคับคณะ/5 26-02-2567 2/2566 117 ปิด 25-03-2567 25 แสดงรายละเอียด
10 R5233
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/เลือก/5 24-02-2567 2/2566 44 ปิด 25-03-2567 25 แสดงรายละเอียด

  Records 1 to 10 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118