Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.89.204.127

วันที่ :28-11-2564 10:11:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น ลอยกระทง, ไหว้ครู
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส
ASCDESC
กิจกรรม ASCDESC/เครดิต ASCDESC วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม*(คน) สถานะกิจกรรม วันสุดท้ายที่
บันทึกกิจกรรม
เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 R4326
บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบ) บังคับ/3 30-12-2564 1/2564 8 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
2 R4327
บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบ) ล/3 30-12-2564 1/2564 7 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
3 R4328
จัดทำคลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่” /3 30-12-2564 1/2564 7 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
4 R4329
จัดทำคลิปวีดีโอรณรงค์ “การงดสูบบุหรี่” (เลือก)/5 30-12-2564 1/2564 27 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
5 R4334
วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลคอร์รัปชัน(เลือก)/3 30-12-2564 1/2564 7 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
6 R4335
วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลคอร์รัปชัน(บังคับ)/3 30-12-2564 1/2564 13 ปิด 30-12-2564 32 แสดงรายละเอียด
7 R4336
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564/3 03-12-2564 1/2564 29 เปิด 03-12-2564 5 แสดงรายละเอียด
8 R4330
เทคนิคการเขียนใบสมัครงาน...อย่างไรให้ปัง/3 17-11-2564 1/2564 250 เปิด 18-11-2564 -10 แสดงรายละเอียด
9 R4321
เตรียมความพร้อมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ/10 16-10-2564 1/2564 227 ปิด 25-10-2564 -34 แสดงรายละเอียด
10 R4318
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/3 15-09-2564 1/2564 36 เปิด 30-09-2564 -59 แสดงรายละเอียด

  Records 1 to 10 of 4171

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118