Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :25-09-2561 01:09:57

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3274
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32 (พาเหรด)
ref:8-4-1/2561-3274
100/100 2 27-10-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2561 5 แสดง
2 ID:3267
พัฒนาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ref:4-3-1/2561-3267
0/114 2 25-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 36 แสดง
3 ID:3275
เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง
ref:9-1-1/2561-3275
150/147 3 08-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-10-2561 14 แสดง
4 ID:3278
การประกวดนักศึกษาต้นแบบ​ MS​ FRESHY​ BOY​&GIRL2018(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2561-3278
320/320 3 29-09-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2561 36 แสดง
5 ID:3279
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(กยศ./กรอ.)
ref:9-10-1/2561-3279
70/63 8 26-09-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 27-09-2561 2 แสดง
6 ID:3281
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:8-8-2/2561-3281
0/205 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -10 แสดง
7 ID:3282
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61
ref:9-8-2/2561-3282
0/108 4 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -10 แสดง
8 ID:3283
ประกวดนักศึกษา ต้นแบบ 61 เช้า
ref:8-8-2/2561-3283
0/43 2 15-09-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-09-2561 -10 แสดง
9 ID:3257
อาสาสมัครช่วยงานถวายพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 88(กยศ)
ref:9-10-1/2561-3257
30/26 8 02-09-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กยศ./กรอ. 07-09-2561 -18 แสดง
10 ID:3265
บายศรีสู่ขวัญ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ref:4-3-1/2561-3265
0/114 2 25-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 36 แสดง
11 ID:3266
สานสัมพันธ์น้องพี่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ref:4-3-1/2561-3266
0/104 2 25-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2561 36 แสดง
12 ID:3254
งานเกษตรเพชรเช็คอิน 2018
ref:4-3-1/2561-3254
0/40 3 17-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -935685 แสดง
13 ID:3263
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561
ref:9-4-1/2561-3263
0/26 3 17-08-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-09-2561 -4 แสดง
14 ID:3270
สัปดาห์วิทย์ 2561
ref:8-8-1/2561-3270
0/124 3 17-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2561 -38 แสดง
15 ID:3222
บริจาคโลหิต 16สค61 (กยศ.)เลื่อนออกไป
ref:10-10-1/2561-3222
80/20 8 16-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 16-08-2561 -40 แสดง
16 ID:3221
ครูดีในดวงใจ 2561
ref:4-7-1/2561-3221
0/488 2 14-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 29-08-2561 -27 แสดง
17 ID:3208
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่
ref:9-1-1/2561-3208
450/414 2 10-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2561 -45 แสดง
18 ID:3212
จิตอาสลอกคลอง วันแม่ (กยศ.)
ref:10-10-1/2561-3212
50/33 10 10-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-08-2561 -42 แสดง
19 ID:3211
เสวนาวิชาการ mini Book Fair 2018(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3211
80/12 2 09-08-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 09-08-2561 -47 แสดง
20 ID:3213
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ref:9-9-1/2561-3213
0/288 3 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-08-2561 -56 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118