Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 12 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2840
ปลูกดอกดาวเรือง
ref:4-4-1/2560-2840
0/19 5 29-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 06-10-2560 -105 แสดง
22 ID:2825
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 (เดินขบวนพาเหรด)
ref:2-4-1/2560-2825
100/51 2 07-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 12-10-2560 -99 แสดง
23 ID:2809
ยาเสพติดและการป้องกันตนจากยาเสพติด
ref:4-4-1/2560-2809
0/53 3 08-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2560 -111 แสดง
24 ID:2802
ยาเสพติดและการป้องกันตนจากยาเสพติด
ref:2-4-1/2560-2802
0/195 3 08-09-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2560 -111 แสดง
25 ID:2755
ถวายเทียนพรรษา รหัส 57
ref:8-4-2/2559-2755
0/0 2 05-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-07-2560 -189 แสดง
26 ID:2754
ถวายเทียนพรรษา รหัส 57-59
ref:9-4-2/2559-2754
0/66 2 05-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-07-2560 -189 แสดง
27 ID:2725
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Network Security
ref:2-4-2/2559-2725
0/8 3 30-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2560 -203 แสดง
28 ID:2724
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Network Securtiy
ref:4-4-2/2559-2724
0/4 3 30-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2560 -203 แสดง
29 ID:2723
เปิดตัวชมรม PBRU Tech Startup 2559
ref:4-4-2/2559-2723
0/58 3 23-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2560 -203 แสดง
30 ID:2722
ค่ายคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ 54
ref:4-4-2/2554-2722
0/2 16 15-11-2554 2/2554 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-11-2554 -2242 แสดง
31 ID:2721
เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
ref:4-4-2/2559-2721
0/4 9 27-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2560 -218 แสดง
32 ID:2709
อบรม Internet of Things (loT)
ref:2-4-2/2559-2709
0/19 5 24-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 24-06-2560 -209 แสดง
33 ID:2708
อบรม เครือข่ายไร้สาย
ref:4-4-2/2559-2708
0/2 3 23-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-06-2560 -210 แสดง
34 ID:2707
อบรม กฏหมาย
ref:2-4-2/2559-2707
0/14 3 20-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-06-2560 -213 แสดง
35 ID:2706
อบรม 3-D แอนิเมชั่น
ref:4-4-2/2559-2706
0/1 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-06-2560 -211 แสดง
36 ID:2705
อบรม 3-D แอนิเมชั่น
ref:2-4-2/2559-2705
0/2 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-06-2560 -211 แสดง
37 ID:2672
ปัจฉิมนิเทศ ปี 59
ref:4-4-2/2559-2672
0/144 3 21-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935436 แสดง
38 ID:2671
ปัจฉิมนิเทศ ปี 59
ref:8-4-2/2559-2671
0/79 3 21-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2560 -233 แสดง
39 ID:2599
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 it
ref:9-4-2/2559-2599
0/67 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-04-2560 -276 แสดง
40 ID:2598
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 it
ref:7-4-2/2559-2598
0/117 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-04-2560 -276 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 203

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118