Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 11 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 05:12:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3135
ทำความสะอาดวัด
ref:8-2-2/2560-3135
0/1 2 16-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 03-05-2561 -224 แสดง
22 ID:3067
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) เลือก
ref:9-2-2/2560-3067
0/80 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -246 แสดง
23 ID:3066
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (ครุ) บังคับ
ref:7-2-2/2560-3066
0/116 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะครุศาสตร์ 11-04-2561 -246 แสดง
24 ID:3061
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ref:9-2-2/2560-3061
0/22 2 10-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935764 แสดง
25 ID:3048
ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
ref:9-2-2/2560-3048
40/28 2 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-04-2561 -232 แสดง
26 ID:3025
จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9
ref:8-2-1/2560-3025
0/3 3 26-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-03-2561 -260 แสดง
27 ID:2979
เปิดงานพระนครคีรี คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2560-2979
60/42 3 09-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 09-02-2561 -307 แสดง
28 ID:2958
จิตอาสา นศ.ตกค้าง
ref:9-2-2/2560-2958
0/1 2 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -321 แสดง
29 ID:2957
จิตอาสา นศ.ตกค้าง
ref:8-2-2/2560-2957
0/1 4 09-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -321 แสดง
30 ID:2956
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 นศ.ตกค้าง
ref:8-2-1/2560-2956
0/1 8 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 26-01-2561 -321 แสดง
31 ID:2932
จัดห้องเรียน รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
ref:8-2-1/2560-2932
0/1 4 23-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -347 แสดง
32 ID:2931
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 2 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2560-2931
0/296 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -337 แสดง
33 ID:2929
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 11-12-60
ref:4-2-1/2560-2929
0/1 6 11-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -347 แสดง
34 ID:2928
ปฏิบัติธรรม แก้กิจกรรม 3-12-60
ref:4-2-1/2560-2928
0/1 6 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -347 แสดง
35 ID:2915
ช่วยงานสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่
ref:9-2-1/2560-2915
0/11 3 03-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 20-12-2560 -358 แสดง
36 ID:2914
ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 31 ปี 1
ref:8-2-1/2560-2914
0/123 4 08-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-01-2561 -337 แสดง
37 ID:2913
จิตอาสาทำความสะอาดวัดลาดโพธิ์
ref:9-2-1/2560-2913
0/266 3 01-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -347 แสดง
38 ID:2912
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
ref:9-2-1/2560-2912
0/31 8 01-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-12-2560 -347 แสดง
39 ID:2911
ทำกิจกรรมที่บูทคณะงานอาเซียน
ref:9-2-1/2560-2911
0/6 4 05-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 15-12-2560 -363 แสดง
40 ID:2910
ทำกิจกรรมที่บูทคณะงานอาเซียน
ref:9-2-1/2560-2910
0/7 4 02-12-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 15-12-2560 -363 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 254

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118