Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 05:12:34

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3330
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:9-9-1/2561-3330
100/8 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -13 แสดง
22 ID:3331
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:8-9-1/2561-3331
100/70 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -13 แสดง
23 ID:3325
ลอยกระทง@PBRU
ref:9-1-1/2561-3325
0/225 3 22-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 23-11-2561 -20 แสดง
24 ID:3305
เขียนโครงการและประเมินผล
ref:9-1-1/2561-3305
191/190 5 17-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-11-2561 -25 แสดง
25 ID:3346
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์ครั้งที่ 1
ref:10-10-1/2561-3346
50/8 36 15-11-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-12-2561 15 แสดง
26 ID:3354
ช่วยงานถ่าย Live สดกิจกรรม
ref:10-10-1/2561-3354
0/0 16 14-11-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 06-12-2561 -7 แสดง
27 ID:3304
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ref:9-5-1/2561-3304
200/168 3 07-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09-11-2561 -34 แสดง
28 ID:3314
จิตอาสาตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าชายเลน
ref:9-8-1/2561-3314
0/89 3 07-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07-11-2561 -36 แสดง
29 ID:3315
เปิดโลกชมรม 61
ref:7-1-1/2561-3315
1807/1807 2 07-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 13-11-2561 -30 แสดง
30 ID:3306
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการฯ (กยศ)
ref:10-10-1/2561-3306
50/44 36 01-11-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-12-2561 -12 แสดง
31 ID:3367
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 1
ref:8-2-1/2561-3367
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 17 แสดง
32 ID:3368
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 2
ref:8-2-1/2561-3368
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 17 แสดง
33 ID:3369
ดอนขังใหญ่เกมส์ 61-ปี 3 ขึ้นไป
ref:9-2-1/2561-3369
0/0 4 31-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-12-2561 17 แสดง
34 ID:3334
ดอนขังใหญ่ 2561
ref:8-8-1/2561-3334
0/120 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
35 ID:3340
ดอนขังใหญ่ 2561 (9)
ref:2-8-1/2561-3340
0/9 9 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
36 ID:3341
ดอนขังใหญ่ 2561 (8)
ref:2-8-1/2561-3341
0/4 8 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
37 ID:3342
ดอนขังใหญ่ 2561 (6)
ref:2-8-1/2561-3342
0/13 6 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
38 ID:3343
ช่วยงานดอนขังใหญ่ 2561 (10)
ref:9-8-1/2561-3343
0/8 10 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-10-2561 -43 แสดง
39 ID:3274
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32 (พาเหรด)
ref:8-4-1/2561-3274
100/94 2 27-10-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2561 -74 แสดง
40 ID:3302
ช่วยงานถ่ายทอดสด(Live)กิจรรมนักศึกษา (กยศ)
ref:10-10-1/2561-3302
4/4 36 27-10-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 01-11-2561 -42 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118