Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:58

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2064
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2064
0/7 3 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
22 ID:2576
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39 วันที่ 2
ref:10-10-2/2559-2576
17/17 15 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -287 แสดง
23 ID:2065
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2065
0/13 4 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
24 ID:2066
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2066
3/3 5 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
25 ID:2067
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2067
0/14 6 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
26 ID:2068
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2068
0/15 7 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
27 ID:1813
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1813
3/3 8 21-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -880 แสดง
28 ID:2069
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2069
2/2 8 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
29 ID:1814
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1814
3/3 8 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -880 แสดง
30 ID:2070
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2070
6/6 10 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
31 ID:2326
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
ref:10-10-1/2559-2326
72/68 2 23-10-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-10-2559 -450 แสดง
32 ID:1815
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1815
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -736 แสดง
33 ID:2071
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2071
2/2 11 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
34 ID:2327
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-1/2559-2327
50/28 6 19-10-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-10-2559 -457 แสดง
35 ID:1816
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 2
ref:10-10-2/2558-1816
10/9 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -736 แสดง
36 ID:2072
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2072
0/3 14 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
37 ID:1817
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 3
ref:10-10-2/2558-1817
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -736 แสดง
38 ID:2073
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2073
2/2 15 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
39 ID:1818
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 4
ref:10-10-2/2558-1818
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -736 แสดง
40 ID:2074
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2074
1/1 16 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118