Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 35.175.190.77

วันที่ :13-12-2561 07:12:40

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2063
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2063
0/13 2 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
22 ID:2575
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39
ref:10-10-2/2559-2575
12/12 15 28-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -615 แสดง
23 ID:2064
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2064
0/7 3 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
24 ID:2576
ร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬา พจนก ครั้งที่ 39 วันที่ 2
ref:10-10-2/2559-2576
17/17 15 29-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-04-2560 -615 แสดง
25 ID:3344
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยงานอาเซียน(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3344
60/55 36 01-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-12-2561 -6 แสดง
26 ID:2065
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2065
0/13 4 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
27 ID:2066
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2066
3/3 5 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
28 ID:3346
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์ครั้งที่ 1
ref:10-10-1/2561-3346
50/8 36 15-11-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-12-2561 15 แสดง
29 ID:2067
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2067
0/14 6 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
30 ID:2068
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2068
0/15 7 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
31 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -227 แสดง
32 ID:1813
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1813
3/3 8 21-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -1208 แสดง
33 ID:2069
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2069
2/2 8 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
34 ID:3093
อาสาสมัครร่วมขบวนพาเหรด พจนก ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์
ref:10-10-2/2560-3093
29/29 20 20-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -227 แสดง
35 ID:1814
ค่ายพุทธธรรม รร.วชิรธรรมโสภิต
ref:10-10-1/2558-1814
3/3 8 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 23-08-2558 -1208 แสดง
36 ID:2070
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2070
6/6 10 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง
37 ID:2326
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
ref:10-10-1/2559-2326
72/68 2 23-10-2559 1/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-10-2559 -778 แสดง
38 ID:3094
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ref:10-10-2/2560-3094
2/2 6 14-02-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -227 แสดง
39 ID:1815
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1
ref:10-10-2/2558-1815
10/10 1 14-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 14-01-2559 -1064 แสดง
40 ID:2071
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2071
2/2 11 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -963 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118