Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2870
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS'60
ref:2-7-1/2560-2870
0/329 3 27-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935436 แสดง
22 ID:2859
บายศรีสู่ขวัญ
ref:8-5-1/2560-2859
0/179 2 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935436 แสดง
23 ID:2856
บายศรีสู่ขวัญ60
ref:8-2-1/2560-2856
0/124 2 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-10-2560 -81 แสดง
24 ID:2850
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙ สวรรคต ครบ ๑ ปี
ref:9-1-1/2560-2850
0/974 2 13-10-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 14-10-2560 -97 แสดง
25 ID:2837
วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
ref:9-1-1/2560-2837
300/230 2 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 12-10-2560 -99 แสดง
26 ID:2836
พิธีไหว้ครู 2560
ref:7-1-1/2560-2836
0/1835 4 24-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 26-09-2560 -115 แสดง
27 ID:2832
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
ref:2-3-1/2560-2832
0/149 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
28 ID:2831
แทงหยวกเกษตร
ref:2-3-1/2560-2831
0/136 3 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
29 ID:2794
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์)60
ref:2-6-1/2560-2794
900/670 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935436 แสดง
30 ID:2792
ปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญ 60
ref:2-6-1/2560-2792
900/671 4 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935436 แสดง
31 ID:2778
Work Rally Freshy PBRU 2017
ref:9-1-2/2559-2778
42/42 5 21-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-08-2560 -147 แสดง
32 ID:2768
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ref:2-9-1/2559-2768
0/127 2 20-01-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-08-2560 -156 แสดง
33 ID:2765
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน (รหัส56-59)
ref:9-1-1/2560-2765
208/192 3 23-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -161 แสดง
34 ID:2764
วันแม่แห่งชาติ 2560
ref:9-1-1/2560-2764
0/479 2 11-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 11-08-2560 -161 แสดง
35 ID:2762
แห่เทียนพรรษา 2560
ref:9-2-1/2560-2762
0/50 2 05-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-07-2560 -172 แสดง
36 ID:2759
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร
ref:2-6-2/2559-2759
100/40 12 24-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2560 -173 แสดง
37 ID:2757
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ref:9-1-2/2559-2757
300/235 6 21-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 24-07-2560 -179 แสดง
38 ID:2755
ถวายเทียนพรรษา รหัส 57
ref:8-4-2/2559-2755
0/0 2 05-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-07-2560 -189 แสดง
39 ID:2754
ถวายเทียนพรรษา รหัส 57-59
ref:9-4-2/2559-2754
0/66 2 05-07-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-07-2560 -189 แสดง
40 ID:2752
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ref:4-3-1/2560-2752
0/33 3 05-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-07-2560 -188 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 419

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118