Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.227.186.112

วันที่ :12-12-2561 07:12:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:3043
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:9-9-2/2560-3043
0/24 4 08-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -253 แสดง
22 ID:3042
ปีใหม่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 61
ref:8-9-2/2560-3042
0/108 3 00-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-04-2561 -248 แสดง
23 ID:3016
การแข่งขัน "รพ.พระจอมเกล้า-เขาวัง-วังบ้านปืน" (บังคับสาธา)
ref:8-9-1/2560-3016
0/163 3 11-03-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 21-03-2561 -266 แสดง
24 ID:3014
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:8-9-1/2560-3014
0/217 6 15-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 19-10-2561 -54 แสดง
25 ID:3013
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:8-9-1/2560-3013
0/182 10 02-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2561 -42 แสดง
26 ID:2992
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-2992
0/182 10 08-10-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 -64 แสดง
27 ID:2991
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 (เลือกคณะ)
ref:9-9-2/2559-2991
0/0 10 08-10-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 09-10-2561 -64 แสดง
28 ID:2990
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 พยบ.
ref:9-9-2/2559-2990
45/31 3 03-12-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 04-12-2560 -373 แสดง
29 ID:2969
สัมนาเรื่องปัญหาเยาวชนไทยและทิศทางในการแก้ปัญหาของวัยรุ่น
ref:9-9-2/2560-2969
1000/382 5 07-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 28-02-2561 -287 แสดง
30 ID:2945
ทำบุญปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2561
ref:9-9-1/2560-2945
0/344 2 12-01-2561 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 12-01-2561 -334 แสดง
31 ID:2777
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (แพทย์แผนไทย)
ref:4-9-1/2560-2777
74/74 10 17-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 25-08-2560 -474 แสดง
32 ID:2769
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้ง 16 รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ref:2-9-1/2559-2769
0/62 2 13-03-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-08-2560 -484 แสดง
33 ID:2768
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ref:2-9-1/2559-2768
0/127 2 20-01-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-08-2560 -483 แสดง
34 ID:2694
กิจกรรมอบรมพัฒทักษะทางวิชาการเพื่อสอบใบปประกอบวิชาชีพ
ref:8-9-2/2559-2694
0/1 3 22-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -529 แสดง
35 ID:2693
กิจกรรมปัจฉีมนิเทศนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย 2560
ref:8-9-2/2559-2693
0/1 3 21-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 01-07-2560 -529 แสดง
36 ID:2670
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ref:4-9-2/2559-2670
0/85 6 28-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -560 แสดง
37 ID:2669
รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:4-9-2/2559-2669
0/72 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -560 แสดง
38 ID:2668
ทำบุญตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ คณะพยาบาลศาสตร์
ref:4-9-2/2559-2668
0/75 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -560 แสดง
39 ID:2667
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ref:4-9-2/2559-2667
0/101 8 22-08-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -560 แสดง
40 ID:2665
การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับสมาคมการแพทย์แผนไทย
ref:9-9-2/2559-2665
0/46 3 14-01-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 31-05-2560 -560 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 53

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118